Przetargi

Skwierzyna 21.01.2022r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na zadanie pn. :

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ W PRZYŁĄCZAMI DO GRANIC DZIAŁEK BUDOWLANYCH ORAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW Z SZAFĄ STEROWNICZĄ I Z ZASILENIEM ELEKTRYCZNYM ZALICZNIKOWYM W SKWIERZYNIE UL. STARODWORSKA, POZIOMKOWA, JAGODOWA, ……”.

nr sprawy: ZUK-DWiK/ZP-01/12/2021

Informacja z otwarcia ofert tu

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Skwierzyna, 14.01.2022r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

na zadanie pn. :

 

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ W PRZYŁĄCZAMI DO GRANIC DZIAŁEK BUDOWLANYCH ORAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW Z SZAFĄ STEROWNICZĄ I Z ZASILENIEM ELEKTRYCZNYM ZALICZNIKOWYM W SKWIERZYNIE UL. STARODWORSKA, POZIOMKOWA, JAGODOWA, ……”.

nr sprawy: ZUK-DWiK/ZP-01/12/2021

Informacja z otwarcia ofert tu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKWIERZYNA 10.01.2022r.

Pytanie i odpowiedź oraz uzupełnienie SIWZ

OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO,

DODATKOWY załącznik do

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

na zadanie pn. :

 

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ W PRZYŁĄCZAMI DO GRANIC DZIAŁEK BUDOWLANYCH ORAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW Z SZAFĄ STEROWNICZĄ I Z ZASILENIEM ELEKTRYCZNYM ZALICZNIKOWYM W SKWIERZYNIE UL. STARODWORSKA, POZIOMKOWA, JAGODOWA, ……”.

nr sprawy: ZUK-DWiK/ZP-01/12/2021

 

Zapytanie i odpowiedź.

 

PYTANIE:

Dzień dobry,

Proszę o zamieszczenie brakującej dokumentacji w projekcie budowlanym (plik PB cz. I) do zadania pn. „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłoczonej w przyłączami do granic działek budowlanych oraz z przepompownią ścieków z szafą sterowniczą i z zasilaniem elektrycznym zalicznikowym w Skwierzynie ul. Starodworska, Poziomkowa, Jagodowa” od strony 41 do strony 80, która jest nam niezbędna do prawidłowej analizy i wyceny zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.”

 

ODPOWIEDŹ:

 

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy dotyczące uzupełnienia OiSiWZ o całą treść PB część opisowa od strony 41 do strony 80 w załączeniu przesyłam brakującą treść w części opisowej>

 

 

UZUPEŁNIONY ZAŁĄCZNIK DO SIWZ: TU

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skwierzyna 31.12.2021r.

ZAKŁAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn. :

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ W PRZYŁĄCZAMI DO GRANIC DZIAŁEK BUDOWLANYCH ORAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW Z SZAFĄ STEROWNICZĄ I Z ZASILENIEM ELEKTRYCZNYM ZALICZNIKOWYM W SKWIERZYNIE  UL. STARODWORSKA, POZIOMKOWA, JAGODOWA, ……”.

nr sprawy: ZUK-DWiK/ZP-01/12/2021

Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 14.01.2022 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.01.2022r. do godz. 10.30.

 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

Integralną częścią siwz są załączniki:

 1. Wzór formularza ofertowego.

 2. Wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków.

 3. Wykaz osób posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi..

 4. Wzór pełnomocnictwa do podpisania oferty (propozycja).

 5. Wzór umowy.

 6. Dokumentacja projektowa

 7. Regulamin zamówień sektorowych ZUK Skwierzyna

pliki do pobrania TU

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skwierzyna 17.12.2021r.

ZAKŁAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o.
OGŁASZA KONKURS
NA SPRZEDAŻ KOPARKO ŁADOWARKI

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż koparko ładowarki:  
FERMEC 860
Rok produkcji 2000,
Moc silnika: 71,5 kW
Rodzaj paliwa: diesel

Termin  i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć:

w Sekretariacie  Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. B. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna,  
nie później niż do dnia 29.12.2021 r. do godz. 12.00.

Załączniki TU

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skwierzyna, dnia 17.12.2021r.

ZAKŁAD USLUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o.
OGŁASZA KONKURS
NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż samochodu specjalnego:  
Renault Espace
Rok produkcji 1997,
Pojemność 2165 cm3
Ilość miejsc siedzących: 2

Rodzaj paliwa: Benzyna


Termin  i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć:
- w Sekretariacie  Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. B. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna,  
nie później niż do dnia 29.12.2021 r. do godz. 12.10.

załączniki dopobrania TU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.                        Skwierzyna 06.08.2021r.
ul. Chrobrego 5
66-440 Skwierzyna
Do wszystkich Wykonawców
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie regulaminu zamówień sektorowych pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek budowlanych w Skwierzynie ul. Lawendowa”.
nr sprawy: ZUK-DWiK/ZP-01/07/2021

Cała treść Zawiadomienia w TU.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.                        Skwierzyna 06.08.2021r.
ul. Chrobrego 5
66-440 Skwierzyna

INFORMACJA Z OTWATCIA OFERT

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie regulaminu zamówień sektorowych pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek budowlanych w Skwierzynie ul. Lawendowa”.
nr sprawy: ZUK-DWiK/ZP-01/07/2021

Cała treść Zawiadomienia  TU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Skwierzynie                                      Skwierzyna 26 lipiec 2021r.
ul. Chrobrego 5
66-440 Skwierzyna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO,
SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA


na zdanie pn. :

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO GRANIC DZIAŁEK BUDOWLANYCH W SKWIERZYNIE
UL. LAWENDOWA”

nr sprawy: ZUK-DWiK/ZP-01/07/2021

Oferty należy złożyć  nie później niż do dnia  06.08.2021r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  06.08.2021r. do godz. 10.30.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:
Integralną częścią siwz są załączniki:
1. Wzór formularza ofertowego.
2. Wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków.
3. Wykaz osób posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi..
4. Wzór pełnomocnictwa do podpisania oferty (propozycja).              
5. Wzór umowy.
6. Dokumentacja projektowa
7. Regulamin zamówień sektorowych ZUK Skwierzyna
Załaczniki są TU

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.                        Skwierzyna 23.06.2021r.
ul. Chrobrego 5
66-440 Skwierzyna
Do wszystkich Wykonawców
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie regulaminu zamówień sektorowych pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłoczonej w przyłączami do granic działek budowlanych oraz z przepompownią ścieków z szafą sterowniczą i z zasilaniem elektrycznym zalicznikowym w Skwierzynie ul. Ceglana Góra”.
nr sprawy: ZUK-DWiK/ZP-01/05/2021

Cała treść Zawiadomienia w załączonym pliku.

 

----------------------------------------------------------

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Skwierzynie                                      Skwierzyna 11 czerwiec 2021r.
ul. Chrobrego 5
66-440 Skwierzyna

 

 

IFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

na zdanie pn. :

 

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ W PRZYŁĄCZAMI DO GRANIC DZIAŁEK BUDOWLANYCH ORAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW Z SZAFĄ STEROWNICZĄ I Z ZASILENIEM ELEKTRYCZNYM ZALICZNIKOWYM W SKWIERZYNIE

UL. CEGLANA GÓRA”

nr sprawy: ZUK-DWiK/ZP-01/05/2021

do pobrania TU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Skwierzynie                                      Skwierzyna 31 maj 2021r.
ul. Chrobrego 5
66-440 Skwierzyna

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

na zdanie pn. :

 

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ W PRZYŁĄCZAMI DO GRANIC DZIAŁEK BUDOWLANYCH ORAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW Z SZAFĄ STEROWNICZĄ I Z ZASILENIEM ELEKTRYCZNYM ZALICZNIKOWYM W SKWIERZYNIE

UL. CEGLANA GÓRA”

nr sprawy: ZUK-DWiK/ZP-01/05/2021

 

Oferty należy złożyć nie później niż do dnia 11.06.2021r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.06.2021r. do godz. 13.00.

 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

Integralną częścią siwz są załączniki:

 1. Wzór formularza ofertowego.

 2. Wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków.

 3. Wykaz osób posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi..

 4. Wzór pełnomocnictwa do podpisania oferty (propozycja).

 5. Wzór umowy.

 6. Dokumentacja projektowa

 7. Regulamin zamówień sektorowych ZUK Skwierzyna

Cała treść ogłoszenie, SIWZ wraz z załącznikami TU

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Skwierzynie            Skwierzyna 18 styczeń 2021r.
ul. Chrobrego 5
66-440 Skwierzyna
Do wszystkich zainteresowanych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługa leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej koparko-ładowarki

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Skwierzynie            Skwierzyna 28 grudnia 2020r.
ul. Chrobrego 5
66-440 Skwierzyna
Do wszystkich zainteresowanych

OTWARCIE OFERT

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, czyli poniżej 214.000 euro pn.” Usługa leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej koparko- ładowarki”
nr sprawy: ZUK-DWiK/ZP-01/11/2020  TU

https://zuk-skwierzyna.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert

-------------------------------------------------------------------------

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Skwierzynie            Skwierzyna 23 grudnia 2020r.
ul. Chrobrego 5
66-440 Skwierzyna
Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIA  TREŚCI  SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, czyli poniżej 214.000 euro pn.” Usługa leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej koparko- ładowarki”
nr sprawy: ZUK-DWiK/ZP-01/11/2020  TU

https://zuk-skwierzyna.pl/aktualnosci/wyjasnienia-tresci-siwz-1

-------------------------------------------------------------------------

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Skwierzynie            Skwierzyna 22 grudnia 2020r.
ul. Chrobrego 5
66-440 Skwierzyna
Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIA  TREŚCI  SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, czyli poniżej 214.000 euro pn.” Usługa leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej koparko- ładowarki”
nr sprawy: ZUK-DWiK/ZP-01/11/2020  TU

https://zuk-skwierzyna.pl/aktualnosci/wyjasnienia-tresci-siwz

--------------------------------------------------------------------------

Zamawiający: Skwierzyna, 16.12.2020r.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Chrobrego 5

66-440 Skwierzyna

 

OGŁASZA ZAMÓWIENIE

na Usługę leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej koparko- ładowarki w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Skwierzynie

Nr sprawy: ZUK-DWiK/ZP-01/11/2020

ZAŁĄCZNIKI DOSTĘPNE TU  

LUB https://zuk-skwierzyna.pl/aktualnosci/przetarg

-------------------------------------------------------------------------------

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Skwierzynie            Skwierzyna 22 grudnia 2020r.
ul. Chrobrego 5
66-440 Skwierzyna
Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIA  TREŚCI  SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, czyli poniżej 214.000 euro pn.” Usługa leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej koparko- ładowarki”
nr sprawy: ZUK-DWiK/ZP-01/11/2020  TU

https://zuk-skwierzyna.pl/aktualnosci/wyjasnienia-tresci-siwz

--------------------------------------------------------------------------

Zamawiający: Skwierzyna, 16.12.2020r.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Chrobrego 5

66-440 Skwierzyna

 

OGŁASZA ZAMÓWIENIE

na Usługę leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej koparko- ładowarki w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Skwierzynie

Nr sprawy: ZUK-DWiK/ZP-01/11/2020

ZAŁĄCZNIKI DOSTĘPNE TU  

LUB https://zuk-skwierzyna.pl/aktualnosci/przetarg

-------------------------------------------------------------------------------
Zamawiający: Skwierzyna, 20.07.2020r.
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Chrobrego 5
66-440 Skwierzyna
 
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Skwierzynie ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna
 
Zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, czyli poniżej 214 tys. euro
na zadanie pn.: „Sukcesywna, bezgotówkowa dostawa paliw płynnych”
 
Nr sprawy: ZUK/DWiK/ZP-01/06/2020
 
Cała treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu TU

.........................................................................................................

Zamawiający: Skwierzyna, 10.07.2020r.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Chrobrego 5

66-440 Skwierzyna

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Skwierzynie ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, czyli poniżej 214 tys. euro

na zadanie pn.: „Sukcesywna, bezgotówkowa dostawa paliw płynnych”

Nr sprawy: ZUK/DWiK/ZP-01/06/2020

Cała treść informacji z otwarcia ofert  w załączeniu TU

_________________________________________

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Skwierzynie Skwierzyna 06 lipca 2020r.

ul. Chrobrego 5

66-440 Skwierzyna

 

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, czyli poniżej 214.000 euro pn.: „Sukcesywna, bezgotówkowa dostawa paliw płynnych”.

Nr sprawy: ZUK-DWiK/ZP-01/06/2020

 

Z uwagi na iż na podstawie art. 38 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły zapytania do SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

 

Cała treść wyjaśnień, pytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami z załączonym pliku.

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający do pisma załącza zmieniony:

 • dodatek nr 7 do SIWZ (wzór umowy)

 

Udzielone wyjaśnienia stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

POZOSTAŁE USTALENIA POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

Załączniki:

 

- Wyjaśnienia treści SIWZ (Cała treść wyjaśnień, pytania do treści SIWZ wraz odpowiedziami).

- zmieniony dodatek nr 7 do SIWZ (wzór umowy)

 

Pliki do pobrania TU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający: Skwierzyna, 01.07.2020r.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Chrobrego 5

66-440 Skwierzyna

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Skwierzynie ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, czyli poniżej 221 tys. euro

na zadanie pn.: „Sukcesywna, bezgotówkowa dostawa paliw płynnych”

Nr sprawy: ZUK/DWiK/ZP-01/06/2020

Ogłoszenie w biuletynie zamówień publicznych nr  556666-N-2020 z dnia 2020-07-01 r.

Cała treść ogłoszenia, specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami - PLIKI DO POBRANIA

---------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający: Skwierzyna, 16.01.2020r.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Chrobrego 5

66-440 Skwierzyna

                                                                                          Nr Sprawy: ZUK/DWiK/ZP-01/10-11/2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy, czyli poniżej 221 000 euro na zadanie pn. „Budowa systemu e-usług dla klientów Zakładu Usług Komunych Sp. z o.o. w Skwierzynie”.

Przedmiot zamówienia współfinansowany przez Unię Europejską w ramach projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”.

Zamawiający, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Skwierzynie, działając na mocy art. 92 ust. 2 oraz art. 92 ust. 1 w związku z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Cała treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - TUTAJ

Prezes Zarządu
Tomasz Reszel


--------------
Zamawiający: Skwierzyna, 20.12.2019r.
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Chrobrego 5
66-440 Skwierzyna

                                                                           Wykonawcy uczestniczący postępowaniu
                                                                               nr ZUK/DWiK/ZP-01/10-11/2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy, czyli poniżej 221 000 euro na zadanie pn. „Budowa systemu e-usług dla klientów Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Skwierzynie”.

obejmującego dostawę bezterminowych licencji specjalistycznego oprogramowania platformy e-usług wraz z wdrożeniem, aktualizacją oraz dostawą strony internetowej, sprzętu komputerowego i modernizacją sieci teleinformatycznej. Przedmiot zamówienia współfinansowany przez Unię Europejską w ramach projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”.

Zamawiający, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Skwierzynie, działając na mocy art. 86 st.5 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp zawiadamia, że:

1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 20.12.2019r. o godzinie 10:45 w Siedzibie Zamawiającego.

Cała treść informacji z otwarcia ofert - TUTAJ 

Prezes Zarządu
Tomasz Reszel

______________


Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Skwierzynie ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna

 

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, czyli poniżej 221 tys. euro

na zadanie pn.:

„Budowa systemu e-usług dla klientów Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Skwierzynie ”

Przedmiot zamówienia dofinansowany w ramach projektu pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Nr sprawy: ZUK/DWiK/ZP-01/10-11/2019

Ogłoszenie w biuletynie zamówień publicznych nr 633398-N-2019, z dnia 06.12.2019 r.

Cała treść ogłoszenia, specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w załączonych plikach:

- Cała treść ogłoszenia nr 633398-N-2019 (pdf),

- SIWZ E-BOOK (pdf),

- dodatek 1 – formularz ofertowy (WORD),

- dodatek 2a – opis przedmiotu zamówienia (pdf),

- dodatek 2b - załącznik cenowy (excel)

- dodatek 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia (WORD),

- dodatek 4 – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w Postępowaniu (WORD),

- dodatek 5 – wykaz usług (WORD),

- dodatek 6 – wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (WORD),

- dodatek 7 – wzór pełnomocnictwa (WORD),

- dodatek 8 – grupa kapitałowa (WORD),

- dodatek 9 – wzór umowy (pdf).

 

Prezes Zarządu

Tomasz Reszel

 

___________________________________________________________________________

 

Skwierzyna, dnia 19.07.2018 r. Znak sprawy: ZWiK/GI/ZP/02/07/2018

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

zgodnie z regulaminem udzielania zamówień sektorowych o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro oraz nie przekraczających kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skwierzynie, zatwierdzony Zarządzeniem Nr 2/2011 Prezesa Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Skwierzynie, z dnia 16 maja 2011 roku z póź. zm.

na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI I KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W REJONIE UL. MIĘDZYRZECKIEJ W SKWIERZYNIE, na działkach nr ewid. 498, 537/3 obręb 3 Skwierzyna”.

I. Informacja o Zamawiającym

Zamawiający : Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Skwierzynie

reprezentowana przez Tomasz Reszel  – Prezes Zarządu

siedziba ul. Chrobrego 5 66 – 440 Skwierzyna

tel.( 95 ) 7172 – 027,   fax ( 95 ) 7171-541 e-mail : sekretariat@zwik-skwierzyna.pl Strona internetowa www.zwik-skwierzyna.pl województwo -  lubuskie powiat -  międzyrzecki

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami

Mirosław Galik  , tel. (95) 7172-027 lub 601-739-402

Adres do korespondencji:

66-440 Skwierzyna, ul. Chrobrego 5

tel. (95) 71-72-027, fax: (95) 71-71-541.

E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia publicznego: sekretariat@zwik-skwierzyna.pl

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.zwik-skwierzyna.pl

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 02.08.2018 r. do godziny 11:45 w Zakładzie Wodociągów i  Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna,  pokój nr 12- Sekretariat Spółki, I piętro siedziby.

Cała treść ogłoszenia wraz z SIWZ i załącznikami dostępna w załączonych plikach:

I. Ogłoszenie o postępowaniu – cała treść.

II. SIWZ – pdf.

II. SIWZ oraz załączniki do SIWZ od 1 do 6 i załącznik 8 (WORD),

w tym:

    Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wykonawcy.

    Załącznik nr 2-  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

     Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania.

     Załącznik nr 4 – Doświadczenie Wykonawcy.

     Załącznik nr 5 – Podwykonawcy.

     Załącznik nr 6 – Personel Wykonawcy.

     Załącznik nr 8 – Wskaźniki cenotwórcze kosztorysu ofertowego.

II.1. Pozostałe załączniki do SIWZ:

     Załącznik nr 1.1. Przednia robót,  Kosztorys uproszczony (ślepy)  

     Załącznik nr 7 - Istotne postanowienia umowy- wzór umowy.

     Załącznik nr 9 – Regulamin zamówień sektorowych ZWIK Skwierzyna.

    Załączniki do rozdziału III SIWZ - Dokumentacja projektowa:

    Projekt budowlany, opis, mapy i rysunki:

   Załącznik nr III-1. - Projekt budowlany  – część opisowa.

   Załącznik nr III-2. - Projekt budowlany  – projekt zagospodarowania terenu.

   Załącznik nr III-3. – Projekt budowlany- profil podłużny kanalizacji.

   Załącznik nr III-4. – Projekt budowlany- profil podłużny sieci wodociągowej.

   Załącznik nr III-5.- Projekt budowlany- studnie kanalizacyjne- 1200 mm- Model.

   Załącznik nr III-6.- Projekt budowlany- studnie kanalizacyjne- 425 mm- Model.

   Załącznik nr III- 7. - Projekt budowlany- schematy montażowe węzłów wodociągowych.

   Załącznik nr III- 8. – Opinia geotechniczna- karty otworów geotechnicznych.  

   Załącznik nr III- 9. - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

 

 Prezes Zarządu

 Tomasz Reszel

_________________________________

Skwierzyna, dnia 22.06.2018 r.                                      Znak sprawy: ZWiK/GI/ZP/01/05/2018

Do Wykonawców, którzy złożyli oferty.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

„Sukcesywne świadczenia usługi w zakresie wywozu i wykorzystania lub unieszkodliwiania komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Skwierzynie w ilości około 3300 ton w okresie trzech lat”.

Nr ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych 555383-N-2018 z dnia 10.05.2018 r.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający działając na podstawie § 71 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Cała treść zawiadomienia w załączonym PLIKU.

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Reszel
_________________________________________________
Skwierzyna, dnia 10.05.2018 r.

Znak sprawy: ZWiK/GI/ZP/02/05/2018

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO zgodnie z regulaminem udzielania zamówień sektorowych o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro oraz nie przekraczających kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skwierzynie, zatwierdzony Zarządzeniem Nr 2/2011 Prezesa Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Skwierzynie, z dnia 16 maja 2011 roku z póź. zm.

na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI I KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W REJONIE UL. MIĘDZYRZECKIEJ W SKWIERZYNIE, na działkach nr ewid. 498, 537/3 obręb 3 Skwierzyna”.

I. Informacja o Zamawiającym

Zamawiający :

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Skwierzynie

reprezentowana przez Tomasz Reszel – Prezes Zarządu

siedziba

ul. Chrobrego 5

66 – 440 Skwierzyna

tel.( 95 ) 7172 – 027, fax ( 95 ) 7171-541

e-mail : sekretariat@zwik-skwierzyna.pl

Strona internetowa www.zwik-skwierzyna.pl

województwo - lubuskie

powiat - międzyrzecki

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami

Mirosław Galik , tel. (95) 7172-027 lub 601-739-402

Adres do korespondencji:

66-440 Skwierzyna, ul. Chrobrego 5

tel. (95) 71-72-027, fax: (95) 71-71-541.

E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia publicznego: sekretariat@zwik-skwierzyna.pl

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.zwik-skwierzyna.pl

Termin i miejsce składania ofert:

do dnia 25.05.2018 r. do godziny 11:45 w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka

z o.o., ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna, pokój nr 12- Sekretariat Spółki, I piętro siedziby.

Cała treść ogłoszenia wraz z SIWZ i załącznikami dostępna w załączonych plikach:

I. Ogłoszenie o postępowaniu – cała treść.

II. SIWZ – pdf.

II. SIWZ oraz załączniki do SIWZ od 1 do 6 i załącznik 8 (WORD),

w tym:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wykonawcy.

Załącznik nr 2- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania.

Załącznik nr 4 – Doświadczenie Wykonawcy.

Załącznik nr 5 – Podwykonawcy.

Załącznik nr 6 – Personel Wykonawcy.

Załącznik nr 8 – Wskaźniki cenotwórcze kosztorysu ofertowego.

II.1. Pozostałe załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1.1. Przednia robót, Kosztorys uproszczony (ślepy)

Załącznik nr 7 - Istotne postanowienia umowy- wzór umowy.

Załącznik nr 9 – Regulamin zamówień sektorowych ZWIK Skwierzyna.

Załączniki do rozdziału III SIWZ - Dokumentacja projektowa:

Projekt budowlany, opis, mapy i rysunki:

Załącznik nr III-1. - Projekt budowlany – część opisowa.

Załącznik nr III-2. - Projekt budowlany – projekt zagospodarowania terenu.

Załącznik nr III-3. – Projekt budowlany- profil podłużny kanalizacji.

Załącznik nr III-4. – Projekt budowlany- profil podłużny sieci wodociągowej.

Załącznik nr III-5.- Projekt budowlany- studnie kanalizacyjne- 1200 mm- Model.

Załącznik nr III-6.- Projekt budowlany- studnie kanalizacyjne- 425 mm- Model.

Załącznik nr III- 7. - Projekt budowlany- schematy montażowe węzłów

wodociągowych.

Załącznik nr III- 8. – Opinia geotechniczna- karty otworów geotechnicznych.

Załącznik nr III- 9. - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

Prezes Zarządu
Tomasz Reszel

___________________________________________________

Skwierzyna, dnia 10.05.2018 r.

Znak sprawy: ZWiK/GI/ZP/01/05/2018

OGŁOSZENIE

O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

zgodnie z regulaminem udzielania zamówień sektorowych o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro oraz nie przekraczających kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skwierzynie, zatwierdzony Zarządzeniem Nr 2/2011 Prezesa Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Skwierzynie, z dnia 16 maja 2011 roku z póź. zm.

na wykonanie usługi w ramach zadania: „sukcesywnego świadczenia usługi w zakresie wywozu i wykorzystania lub unieszkodliwiania komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Skwierzynie w ilości około 3300 ton w okresie trzech lat”.

I. Informacja o Zamawiającym

Zamawiający :

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Skwierzynie

reprezentowana przez

Tomasz Reszel – Prezes Zarządu

siedziba ul. Chrobrego 5

66 – 440 Skwierzyna

tel.( 95 ) 7172 – 027, fax ( 95 ) 7171-541

e-mail : sekretariat@zwik-skwierzyna.pl

Strona internetowa www.zwik-skwierzyna.pl

województwo - lubuskie

powiat - międzyrzecki

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami

Mirosław Galik , tel. (95) 7172-027 lub 601-739-402

Karolina Pieróg, tel. 782-726-779.

Adres do korespondencji:

66-440 Skwierzyna, ul. Chrobrego 5

tel. (95) 71-72-027, fax: (95) 71-71-541.

E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia publicznego: sekretariat@zwik-skwierzyna.pl

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.zwik-skwierzyna.pl

 

Termin i miejsce składania ofert:

do dnia 24.05.2018 r. do godziny 11:45 w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka

z o.o., ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna, pokój nr 12- Sekretariat Spółki, I piętro siedziby.

 

Cała treść ogłoszenia wraz z SIWZ i załącznikami dostępna w załączonych plikach:

Ogłoszenie o postępowaniu – całą treść.

II.1. SIWZ oraz załączniki do SIWZ od 1 do 7- pdf.

II.2. SIWZ oraz załączniki do SIWZ od 1 do 7 –EDYTOWALNE-WORD.

w tym:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wykonawcy.

Załącznik nr 2- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania.

Załącznik nr 4 – Doświadczenie Wykonawcy.

Załącznik nr 5 – Podwykonawcy.

Załącznik nr 6 – Sposób zagospodarowania odpadów.

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przekazaniu odpadów.

pozostałe załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 8 – Wyniki badań laboratoryjnych osadu.

Załącznik nr 9 - Istotne postanowienia umowy – wzór umowy.

Załącznik nr 10 – Regulamin zamówień sektorowych ZWIK Skwierzyna.

Prezes Zarządu

Tomasz Reszel

______________________________________________
 

Skwierzyna, dnia 13.04.2018 r.

Znak sprawy: ZWiK/GI/ZP/01/04/2018

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO zgodnie z regulaminem udzielania zamówień sektorowych o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro oraz nie przekraczających kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skwierzynie, zatwierdzony Zarządzeniem Nr 2/2011 Prezesa Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Skwierzynie, z dnia 16 maja 2011 roku z póź. zm. na wykonanie usługi w ramach zadania: „sukcesywnego świadczenia usługi w zakresie wywozu i wykorzystania lub unieszkodliwiania komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Skwierzynie w ilości około 3300 ton w okresie trzech lat”.

I. Informacja o Zamawiającym

Zamawiający :

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Skwierzynie

reprezentowana przez Tomasz Reszel – Prezes Zarządu

siedziba ul. Chrobrego 5 66 – 440 Skwierzyna

tel.( 95 ) 7172 – 027, fax ( 95 ) 7171-541

e-mail : sekretariat@zwik-skwierzyna.pl

Strona internetowa www.zwik-skwierzyna.pl województwo - lubuskie powiat - międzyrzecki

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami

Mirosław Galik , tel. (95) 7172-027 lub 601-739-402 Karolina Pieróg, tel. 782-726-779.

Adres do korespondencji: 66-440 Skwierzyna, ul. Chrobrego 5 tel. (95) 71-72-027, fax: (95) 71-71-541.
E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia publicznego: sekretariat@zwik-skwierzyna.pl Adres strony internetowej Zamawiającego: www.zwik-skwierzyna.pl

Termin i miejsce składania ofert:

do dnia 27.04.2018 r. do godziny 11:45 w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka

z o.o., ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna, pokój nr 12- Sekretariat Spółki, I piętro siedziby.

 

Cała treść ogłoszenia wraz z SIWZ i załącznikami dostępna w załączonych plikach:

Ogłoszenie o postępowaniu – całą treść.

II.1. SIWZ oraz załączniki do SIWZ od 1 do 7- pdf.

II.2. SIWZ oraz załączniki do SIWZ od 1 do 7 –EDYTOWALNE-WORD.

w tym:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wykonawcy.

Załącznik nr 2- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania.

Załącznik nr 4 – Doświadczenie Wykonawcy.

Załącznik nr 5 – Podwykonawcy.

Załącznik nr 6 – Sposób zagospodarowania odpadów.

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o przekazaniu odpadów.

pozostałe załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 8 – Wyniki badań laboratoryjnych osadu.

Załącznik nr 9 - Istotne postanowienia umowy – wzór umowy.

Załącznik nr 10 – Regulamin zamówień sektorowych ZWIK Skwierzyna.

Prezes Zarządu

Tomasz Reszel
___________________________________________


Skwierzyna, dnia 02.02.2018 r. Znak: ZWiK/GI/ZP/03/11/2017

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Skwierzynie ogłasza iż w dniu 30.01.2018 r. podpisano umowę – udzielono zamówienia p.n.: „Dostawa urządzeń do pomiaru przepływu zimnej wody, modułów radiowych do zdalnego radiowego odczytu urządzeń, terminala z wyposażeniem do pomiaru przepływu oraz niezbędnego oprogramowania do siedziby zamawiającego w m. ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna, województwo lubuskie, wraz z wdrożeniem systemu radiowego odczytu oraz instalacją urządzeń i oprogramowania i przeszkoleniem pracowników zamawiającego na lata 2018 –2020”.
 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Nazwa wykonawcy: P.P.H.U. GROWO Tomasz Wierciński
Email wykonawcy: biuro@growo.pl
Adres pocztowy: ul. Zachodnia 28
Kod pocztowy: 66-200
Miejscowość: Świebodzin
Kraj Polska/woj. lubuskie
 

INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY

Cena wybranej oferty/wartość umowy: 974557.91 PLN.

DATA PODPISANIA UMOWY – UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

30.01.2018 r.

Cała treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w załączonym PLIKU.

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Reszel

_______________________________________
oznaczenie sprawy ZWiK /GI/ZP/03/11/2017

Skwierzyna 24.01.2018r.

Otrzymują :Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty.

Opublikowano na stronie: www.zwik-skwierzyna.pl

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa urządzeń do pomiaru przepływu zimnej wody, modułów radiowych do zdalnego radiowego odczytu urządzeń, terminala z wyposażeniem do pomiaru przepływu oraz niezbędnego oprogramowania do siedziby zamawiającego w m. ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna, województwo lubuskie, wraz z wdrożeniem systemu radiowego odczytu oraz instalacją urządzeń i oprogramowania i przeszkoleniem pracowników zamawiającego na lata 2018 - 2020”.

Zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skwierzynie działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm. ) zwanej dalej ustawą PZP, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty :

Nazwa (firma), siedziba i adres wybranego Wykonawcy :

P.P.H.U. GROWO Tomasz Wierciński

ul. Zachodnia 28, 66-200 Świebodzin

Cena z oferty wybranego Wykonawcy: 974 557,91 PLN brutto.

Uzasadnienie wyboru :

Oferta najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów, uzyskała największą ilość punktów.

Żadna z ofert nie została odrzucona – Wykonawcy spełnili wszystkie wymogi wynikające z ustawy PZP, spełnili wszystkie wymogi wynikające ze SIWZ.

Cała treść informacji o wyborze najkorzystniej oferty w załączonym PLIKU.

 

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Reszel

__________________________________________________________________________________

Skwierzyna, dnia 29.12.2017 r. Znak sprawy: ZWiK/GI/ZP/03/11/2017

 

SPROSTOWANIE DO INFORMACJI Z SESJI OTWARCIA OFERTz dnia 28.12.2017 r. W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „Dostawa urządzeń do pomiaru przepływu zimnej wody, modułów radiowych do zdalnego radiowego odczytu urządzeń, terminala z wyposażeniem do pomiaru przepływu oraz niezbędnego oprogramowania do siedziby zamawiającego w m. ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna, województwo lubuskie, wraz z wdrożeniem systemu radiowego odczytu oraz instalacją urządzeń i oprogramowania i przeszkoleniem pracowników zamawiającego na lata 2018 – 2020”.
 

W zamieszczonej w dniu 28.12.2017 r. informacji z otwarcia ofert, w ofercie nr 2

P.P.H.U. GROWO , Tomasz Wierciński, Ul. Zachodnia 28, 66-200 Świebodzin

omyłkowo zamiast ceny ofertowej brutto 974 557,91 zł podano oferowaną kwotę netto 792 323,50 zł.

Z uwagi na powyższe w tabeli dla oferty nr 2 błędny zapis w kolumnie „Cena ofertowa brutto PLN 792 323,50 zł” zastępuje się prawidłowym zapisem: „Cena ofertowa brutto PLN 974 557,91 zł”

W związku z powyższym zamieszczamy poprawioną, w wyżej wskazanym zakresie, Informację z sesji otwarcia ofert.Treść informacji z sesji otwarcia ofert zamieszczonej w dniu 28.12.2017 r. uznaje się za nieaktualną, z uwagi na popełnioną oczywistą omyłkę – wykazany w niniejszym sprostowaniu błędny zapis.

Cała treść poprawionej informacji z sesji otwarcia ofert w załączonym PLIKU.

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Reszel

 
Skwierzyna, dnia 28.12.2017 r.                                                 Znak sprawy: ZWiK/GI/ZP/03/11/2017

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „Dostawa urządzeń do pomiaru przepływu zimnej wody, modułów radiowych do zdalnego radiowego odczytu urządzeń, terminala z wyposażeniem do pomiaru przepływu oraz niezbędnego oprogramowania do siedziby zamawiającego w m. ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna, województwo lubuskie, wraz z wdrożeniem systemu radiowego odczytu oraz instalacją urządzeń i oprogramowania i przeszkoleniem pracowników zamawiającego na lata 2018 – 2020”.

Cała treść informacji z sesji otwarcia ofert w załączonym PLIKU.

` `PREZES ZARZĄDU

` Tomasz Reszel


Skwierzyna, dnia 22.12.2017 r.

Znak sprawy: ZWiK/GI/ZP/02/11/2017

Do Wykonawców, którzy złożyli oferty.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI I KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W REJONIE UL. MIĘDZYRZECKIEJ W SKWIERZYNIE, na działkach nr ewid. 498, 537/3 obręb 3 Skwierzyna”.

Nr ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych 613316 -N-2017, z dnia 09.11.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający działając na podstawie § 71 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Cała treść zawiadomienia w załączonym PLIKU.

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Reszel

______________________________________________________________________________________

 

Skwierzyna, dnia 15.12.2017 r.

Znak: ZWiK/GI/ZP/03/11/2017

Wykonawcy zainteresowani przetargiem nieograniczonym.
PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO OGŁOSZONEGO PRZEZ
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skwierzynie przetargu nieograniczonego na zamówienie p.n.: „Dostawa urządzeń do pomiaru przepływu zimnej wody, modułów radiowych do zdalnego radiowego odczytu urządzeń, terminala z wyposażeniem do pomiaru przepływu oraz niezbędnego oprogramowania do siedziby zamawiającego w m. ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna, województwo lubuskie, wraz z wdrożeniem systemu radiowego odczytu oraz instalacją urządzeń i oprogramowania i przeszkoleniem pracowników zamawiającego na lata 2018 – 2020”.
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – TAK.


Nazwa projektu lub programu:
Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-uslug dla ludności
świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa
lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego- projekty realizowane poza formułą ZIT.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły pytania na które w dniu 15.12.2017 r. Zamawiający
udzielił odpowiedzi.
TREŚĆ PYTAŃ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZI W ZAŁĄCZONYM PLIKU


PREZES ZARZĄDU
Tomasz Reszel

------------------------------------

 

Skwierzyna, dnia 05.12.2017 r Znak: ZWiK/GI/ZP/03/11/2017

Wykonawcy zainteresowani przetargiem nieograniczonym.

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO OGŁOSZONEGO PRZEZ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skwierzynie przetargu nieograniczonego na zamówienie p.n.: „Dostawa urządzeń do pomiaru przepływu zimnej wody, modułów radiowych do zdalnego radiowego odczytu urządzeń, terminala z wyposażeniem do pomiaru przepływu oraz niezbędnego oprogramowania do siedziby zamawiającego w m. ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna, województwo lubuskie, wraz z wdrożeniem systemu radiowego odczytu oraz instalacją urządzeń i oprogramowania i przeszkoleniem pracowników zamawiającego na lata 2018 – 2020”.

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – TAK.

Nazwa projektu lub programu:

Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-uslug dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego- projekty realizowane poza formułą ZIT.

______________________________________________________________________________

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie 1.

„ Czy Zamawiający dopuszcza by:

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy zmniejszono z 10% na 5%”.

Ad.1. Odpowiedź na pytanie 1 udzielona przez Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia ustalonej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

CAŁA TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI W ZAŁĄCZONYM PLIKU

 

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Reszel

___________________________________________________________________________
Skwierzyna, dnia 05.12.2017 r.

ZWiK/GI/ZP/01/11/2017

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE ZADANIA p.n.:

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI ul. Ceglana Góra (od ul. Dębowej) w Skwierzynie, na działkach nr ewid. 106/1, 143, 138/1, 140//21, obręb 1 Skwierzyna”.

Informujemy, iż w postępowaniu przetargowym z pośród 2 złożonych ofert wybrana została jako najkorzystniejsza oferta nr 1:

Firma „EKO-BUDOWA”

Grzegorz Oniszczuk

Święty Wojciech 31C

66-300 Międzyrzecz

Wartość zamówienia określona w wybranej ofercie:

Kwota netto: 101 505,89 zł
Kwota brutto: 124 346,35 zł

Uzasadnienie wyboru oferty :

Oferta z najniższą ceną (kryterium wyboru ofert – cena 100%).

Oferta spełniająca wszystkie warunki określone w SIWZ.

 

W dniu 29.11.2017 r. podpisano umowę i udzielono zamówienia wybranemu Wykonawcy.

Cała treść ogłoszenia w załączonym PLIKU.

Prezes Zarządu Tomasz Reszel

 

 
Skwierzyna, dnia 27.11.2017 r.                                               Znak: ZWiK/GI/ZP/03/11/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Skwierzynie ogłasza przetarg nieograniczony na zamówienie p.n.: „Dostawa urządzeń do pomiaru przepływu zimnej wody, modułów radiowych do zdalnego radiowego odczytu urządzeń, terminala z wyposażeniem do pomiaru przepływu oraz niezbędnego oprogramowania do siedziby zamawiającego w m. ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna, województwo lubuskie, wraz z wdrożeniem systemu radiowego odczytu oraz instalacją urządzeń i oprogramowania i przeszkoleniem pracowników zamawiającego na lata 2018 – 2020”.

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu:

Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-uslug dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego- projekty realizowane poza formułą ZIT.

 

CAŁA TREŚĆ OGŁOSZENIA ORAZ SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI W ZAŁĄCZONYCH PLIKACH.

- Cała treść ogłoszenia przetargu - e-usługi.

 - SIWZ - przetarg e-usługi - PDF

- SIWZ - przetarg e-usługi - WORD.


PREZES ZARZĄDU
Tomasz Reszel


_________________________________________
Skwierzyna, dnia 23.11.2017 r.                                                                         ZWiK/GI/ZP/01/11/2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE ZADANIA p.n.:

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI ul. Ceglana Góra (od ul. Dębowej) w Skwierzynie, na działkach nr ewid. 106/1, 143, 138/1, 140//21, obręb 1 Skwierzyna”.

Informujemy, iż w postępowaniu przetargowym z pośród 2 złożonych ofert wybrana została jako najkorzystniejsza oferta nr 1:

Firma „EKO-BUDOWA”

Grzegorz Oniszczuk

Święty Wojciech 31C

66-300 Międzyrzecz

Wartość zamówienia określona w wybranej ofercie:

Kwota netto: 101 505,89 zł
Kwota brutto: 124 346,35 zł

Uzasadnienie wyboru oferty :

Oferta z najniższą ceną (kryterium wyboru ofert – cena 100%).

Oferta spełniająca wszystkie warunki określone w SIWZ.

Cała treść zawiadomienia w załączonym PLIKU.

Prezes Zarządu Tomasz Reszel
________________________________________________________________________________

Skwierzyna, dnia 09.11.2017 r.

Znak sprawy: ZWiK/GI/ZP/02/11/2017

OGŁOSZENIE

O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

zgodnie z regulaminem udzielania zamówień sektorowych o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro oraz nie przekraczających kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skwierzynie, zatwierdzony Zarządzeniem Nr 2/2011 Prezesa Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Skwierzynie, z dnia 16 maja 2011 roku z póź. zm.

na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI I KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W REJONIE UL. MIĘDZYRZECKIEJ W SKWIERZYNIE, na działkach nr ewid. 498, 537/3obręb 3 Skwierzyna”.

I. Informacja o Zamawiającym

Zamawiający :

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Skwierzynie

reprezentowana przez

Tomasz Reszel  – Prezes Zarządu 

siedziba

ul. Chrobrego 5

66 – 440 Skwierzyna

tel.( 95 ) 7172 – 027,   fax ( 95 ) 7171-541

e-mail : sekretariat@zwik-skwierzyna.pl

Strona internetowa www.zwik-skwierzyna.pl

województwo -  lubuskie

powiat -  międzyrzecki

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami  

 Mirosław Galik  , tel.  (95) 7172-027 lub 601-739-402

Adres do korespondencji:

66-440 Skwierzyna, ul. Chrobrego 5

tel. (95) 71-72-027, fax: (95) 71-71-541.

E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia publicznego: sekretariat@zwik-skwierzyna.pl 

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.zwik-skwierzyna.pl

 

Cała treść ogłoszenia wraz z SIWZ i załącznikami dostępna w załączonych plikach:

 

I. Ogłoszenie o postępowaniu – cała treść.

II. SIWZ – pdf.

II. SIWZ oraz załączniki do SIWZ od 1 do 6 i załącznik 8 (WORD),

 

     w tym:

     Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wykonawcy.

     Załącznik nr 2-  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

      Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania.

      Załącznik nr 4 – Doświadczenie Wykonawcy.

      Załącznik nr 5 – Podwykonawcy.

      Załącznik nr 6 – Personel Wykonawcy.

      Załącznik nr 8 – Wskaźniki cenotwórcze kosztorysu ofertowego.

II.1. Pozostałe załączniki do SIWZ:

      Załącznik nr 1.1. Przednia robót,  Kosztorys uproszczony (ślepy)  

      Załącznik nr 7 - Istotne postanowienia umowy- wzór umowy.

      Załącznik nr 9 – Regulamin zamówień sektorowych ZWIK Skwierzyna.

     Załączniki do rozdziału III SIWZ - Dokumentacja projektowa:

     Projekt budowlany, opis, mapy i rysunki:

      Załącznik nr III-1. - Projekt budowlany  – część opisowa.

      Załącznik nr III-2. - Projekt budowlany  – projekt zagospodarowania terenu.

      Załącznik nr III-3. – Projekt budowlany- profil podłużny kanalizacji.

      Załącznik nr III-4. – Projekt budowlany- profil podłużny sieci wodociągowej.

      Załącznik nr III-5.- Projekt budowlany- studnie kanalizacyjne- 1200 mm- Model.

      Załącznik nr III-6.- Projekt budowlany- studnie kanalizacyjne- 425 mm- Model.

    Załącznik nr III- 7. - Projekt budowlany- schematy montażowe węzłów wodociągowych.

    Załącznik nr III- 8. – Opinia geotechniczna- karty otworów geotechnicznych. 

    Załącznik nr III- 9. - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

 

 

Prezes Zarządu

Tomasz ReszelSkwierzyna, dnia 06.11.2017 r.

Znak sprawy: ZWiK/GI/ZP/01/11/2017

OGŁOSZENIE

O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

zgodnie z regulaminem udzielania zamówień sektorowych o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro oraz nie przekraczających kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skwierzynie, zatwierdzony Zarządzeniem Nr 2/2011 Prezesa Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Skwierzynie, z dnia 16 maja 2011 roku z póź. zm.

na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI ul. Ceglana Góra (od ul. Dębowej) w Skwierzynie, na działkach nr ewid. 106/1, 143, 138/1, 140//21,   obręb 1 Skwierzyna”.

 

I. Informacja o Zamawiającym

 

Zamawiający :

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Skwierzynie

reprezentowana przez

Tomasz Reszel  – Prezes Zarządu

siedziba

ul. Chrobrego 5

66 – 440 Skwierzyna

tel.( 95 ) 7172 – 027,   fax ( 95 ) 7171-541

e-mail : sekretariat@zwik-skwierzyna.pl

Strona internetowa www.zwik-skwierzyna.pl

województwo -  lubuskie

powiat -  międzyrzecki

 

 

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami

 •  Mirosław Galik  , tel.  (95) 7172-027 lub 601-739-402

Adres do korespondencji:

66-440 Skwierzyna, ul. Chrobrego 5

tel. (95) 71-72-027, fax: (95) 71-71-541.

E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia publicznego: sekretariat@zwik-skwierzyna.pl

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.zwik-skwierzyna.pl

 

Cała treść ogłoszenia wraz z SIWZ i załącznikami dostępna w załączonych plikach:

 

I. Ogłoszenie o postępowaniu – całą treść.

II. SIWZ- pdf.

II. SIWZ oraz załączniki do SIWZ od 1 do 6 i załącznik 8 (Word).,

     w tym:

     Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wykonawcy.

     Załącznik nr 2-  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

      Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania.

      Załącznik nr 4 – Doświadczenie Wykonawcy.

      Załącznik nr 5 – Podwykonawcy.

      Załącznik nr 6 – Personel Wykonawcy.

      Załącznik nr 8 – Wskaźniki cenotwórcze kosztorysu ofertowego.

II.1. Pozostałe załączniki do SIWZ:

   

      Załącznik nr 1.1. Przednia robót,  Kosztorys uproszczony (ślepy)  

      Załącznik nr 7 - Istotne postanowienia umowy- wzór umowy.

      Załącznik nr 9 – Regulamin zamówień sektorowych ZWIK Skwierzyna.

 

     Załączniki do rozdziału III SIWZ - Dokumentacja projektowa:

 

     Projekt budowlany, opis, mapy i rysunki:

     Z uwagi na zmianę pierwotnego projektu budowlanego z 2016 r. zakres inwestycji obejmuje   

     odcinek od W1 za W 21 (+ok. 6,0 mb.) wg projektu budowlanego z 2016 r. oraz od W1-W27   

     do H3 wg projektu budowlanego z 2017 r. - projekt zamienny dla PB z 2016 r. od miejsca   

      W21+ok. 6mb.

 

    Projekt budowlany z 2016 r. – obowiązujący zakres odcinek od W1 za W 21 (+ok. 6,0 mb.).      

    Załącznik nr III-1.2016 - Projekt budowlany  – część opisowa.

    Załącznik nr III-2.2016 - Projekt budowlany  – projekt zagospodarowania terenu.

    Załącznik nr III- 3.1.2016 – Projekt budowlany- profil podłużny – cz. 1.

    Załącznik nr III- 3.2.2016 – Projekt budowlany- profil podłużny – cz. 2.

    Załącznik nr III- 4.2016  - Projekt budowlany- schematy montażowe węzłów

                                           wodociągowych.

    Załącznik nr III- 5.2016 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

    Projekt budowlany z 2017 r. – zamienny dla PB 2016 r. od W21+6mb.

    Załącznik nr III-1.2017 - Projekt budowlany  – część opisowa.

    Załącznik nr III-2.2017 - Projekt budowlany  – projekt zagospodarowania terenu.

    Załącznik nr III- 3.2017 – Projekt budowlany- profil podłużny .

    Załącznik nr III- 4.2017  - Projekt budowlany- schematy montażowe węzłów

                                           wodociągowych.

    Załącznik nr III- 5.2017 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

 

  Prezes Zarządu

            Tomasz Reszel


___________________________________________________________________________________

Skwierzyna, dnia 04.09.2017 r.

ZWiK/GI/ZP/02/07/2017

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informujemy, iż w dniu 30.08.2017 r. podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego p.n. : „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ Z PRZYŁĄCZAMI w Skwierzynie ul. Batorego na działkach: działki nr 75, 76/4, 76/6, 76/5, 72/3, 73, 74/1, 81 - OBRĘB 3 SKWIERZYNA, jednostka ewidencyjna Skwierzyna-miasto – zakres: od studni istniejącej ( Sist.) do i wraz ze studnią S6”.

Umowa nr 02/08-02/07/2017 zawarta pomiędzy:

Inwestorem:

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skwierzynie

i wybranym Wykonawcą :

FIRMA „EKO-BUDOWA”

Grzegorz Oniszczuk

z siedzibą: Święty Wojciech 31C

66-300 Międzyrzecz.

Wartość zamówienia:
Kwota netto: 133 711,71 zł
Kwota brutto: 164 465,40 zł.

Ogólny zakres zamówienia:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC Ø 200 mm – odcinek studnia S6 –

przepompownia ścieków PS1 ~ 118 mb oraz odcinek SR – Sist. ~5,9 mb,

- studnia PVC Ø 425 mm – szt. 6, studnia rewizyjna z kręgów betonowych Ø 1200 mm,

studnia rozprężna z kręgów betonowych Ø 1200 mm,

- przepompownia ścieków PS1 z zasilaniem elektrycznym zalicznikowym,

- kanalizacja tłoczna z rur PE Ø 90 mm ~71,2 mb,

- przyłącza kanalizacji sanitarnej S3-P3, S1-P4, S1.1-P5 z rur PVC Ø 160 mm, – długość 3

szt. przyłączy ogółem ~ 8,6 mb.

Termin zakończenia realizacji zamówienia określony w umowie:

- 30 listopad 2017 r.

Prezes Zarządu

Tomasz Reszel

_______________________________________________________________________________________                                                                                           Skwierzyna, dnia 24.08.2017 r.

ZWiK/GI/ZP/02/07/2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE ZADANIA p.n.:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ Z PRZYŁĄCZAMI w Skwierzynie ul. Batorego na działkach: działki nr 75, 76/4, 76/6, 76/5, 72/3, 73, 74/1, 81 - OBRĘB 3 SKWIERZYNA, jednostka ewidencyjna Skwierzyna-miasto – zakres: od studni istniejącej ( Sist.) do i wraz ze studnią S6”.

Informujemy, iż w postępowaniu przetargowym z pośród 2 złożonych ofert wybrana została jako najkorzystniejsza oferta nr 1:

Firma „EKO-BUDOWA”
Grzegorz Oniszczuk
Święty Wojciech 31C
66-300 Międzyrzecz

Wartość zamówienia określona w wybranej ofercie:

Kwota netto: 133 711,71 zł
Kwota brutto: 164 465,40 zł

Uzasadnienie wyboru oferty :

Oferta z najniższą ceną (kryterium wyboru ofert – cena 100%).

Oferta spełniająca wszystkie warunki określone w SIWZ.

Cała treść zawiadomienia w załączonym PLIKU.

Prezes Zarządu Tomasz Reszel


___________________________________________________________________________________
Informujemy, iż w dniu . 22.08.2017 r. podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego p.n. : „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI od SUW w miejscowości Krobielewko do i w miejscowości Wiejce na działkach nr ewid. 111/4, 120, 99, 232 obręb 6 Krobielewko i nr 66/5, 64, 62, 5/5, 14/1, 63 obręb 7 Wiejce”.
Umowa nr 01/08-01/07/2017
zawarta pomiędzy:

Inwestorem: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skwierzynie

i wybranym Wykonawcą : Zakład Usługowo-Handlowy WOMAR Wojciech Krawczyk,

z siedzibą ul. Grabowa 4,66-400 Gorzów Wlkp.

Wartość zamówienia:
Kwota netto: 309 682,22 zł
Kwota brutto: 380 909,13 zł.

Ogólny zakres zamówienia:

Sieć wodociągowa z rur PE Ø D 110 mm wynosi ~ 2966 mb plus przyłącza do granic posesji , hydranty ppoż. Termin zakończenia realizacji zamówienia określony w umowie: - 15 grudzień 2017 r.

Prezes Zarządu Tomasz Reszel
____________________________________________________________________________________

Skwierzyna, dnia 04.08.2017 r.
ZWiK/GI/ZP/01/07/2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE ZADANIA p.n.:

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI od SUW w miejscowości Krobielewko do i w miejscowości Wiejce na działkach nr ewid. 111/4, 120, 99, 232 obręb 6 Krobielewko i nr 66/5, 64, 62, 5/5, 14/1, 63 obręb 7 Wiejce”.

Informujemy, iż w postępowaniu przetargowym z pośród 8 złożonych oferty wybrana została jako najkorzystniejsza oferta nr 6:

Zakład Usługowo-Handlowy WOMAR Krzysztof Krawczyk
ul. Grabowa 4
66-400 Gorzów Wlkp.

Cena wybranej oferty:
Kwota netto: 309 682,22 zł
Kwota brutto: 380 909,13 zł

Uzasadnienie wyboru oferty :

Oferta z najniższą ceną (kryterium wyboru ofert – cena 100%).

Oferta spełniająca wszystkie warunki określone w SIWZ.

Cała treść zawiadomienia w załączonym PLIKU.

Prezes Zarządu Tomasz Reszel


_________________________________________________________________
Skwierzyna, dnia 21.07.2017 r.

Znak sprawy: ZWiK/GI/ZP/02/07/2017

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

zgodnie z regulaminem udzielania zamówień sektorowych o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro oraz nie przekraczających kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skwierzynie, zatwierdzony Zarządzeniem Nr 2/2011 Prezesa Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Skwierzynie, z dnia 16 maja 2011 roku z póź. zm.

na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ Z PRZYŁĄCZAMI w Skwierzynie ul. Batorego na działkach: działki nr 75, 76/4, 76/6, 76/5, 72/3, 73, 74/1, 81 - OBRĘB 3 SKWIERZYNA, jednostka ewidencyjna Skwierzyna-miasto – zakres: od studni istniejącej ( Sist.) do i wraz ze studnią S6”.

I. Informacja o Zamawiającym

Zamawiający :Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Skwierzynie

reprezentowana przez Tomasz Reszel – Prezes Zarządu

siedziba ul. Chrobrego 5

66 – 440 Skwierzyna  tel.( 95 ) 7172 – 027, fax ( 95 ) 7171-541

e-mail : sekretariat@zwik-skwierzyna.pl

Strona internetowa www.zwik-skwierzyna.pl

województwo - lubuskie

powiat - międzyrzecki

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami

Mirosław Galik , tel. (95) 7172-027 lub 601-739-402

Adres do korespondencji:

66-440 Skwierzyna, ul. Chrobrego 5

tel. (95) 71-72-027, fax: (95) 71-71-541.

E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia publicznego: sekretariat@zwik-skwierzyna.pl

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.zwik-skwierzyna.pl

 

Termin i miejsce składania ofert:

do dnia 04.08.2017 r. do godziny 10:45 w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka

z o.o., ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna, pokój nr 12- Sekretariat Spółki, I piętro siedziby.

 

Cała treść ogłoszenia wraz z SIWZ i załącznikami dostępna w załączonych plikach:

Ogłoszenie o postępowaniu – całą treść.

SIWZ- pdf.

II. SIWZ oraz załączniki do SIWZ od 1 do 6 i załącznik 8 (Word).

1. pozostałe załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1.1. Kosztorys ślepy (przedmiar robót) sieci kanalizacyjne z przepompownią.

Załącznik nr 1.2. Kosztorys ślepy (przedmiar robót) – część elektryczna zasilania

przepompowni.;

Załącznik nr 7 - Istotne postanowienia umowy- wzór umowy.

Załącznik nr 9 – Regulamin zamówień sektorowych ZWIK Skwierzyna.

Załączniki do rozdziału III SIWZ - Dokumentacja projektowa:

Projekt budowlany, opis, mapy i rysunki:

Załącznik nr III-1.- Projekt budowlany – część opisowa.

Załącznik nr III-2- Projekt budowlany – projekt zagospodarowania terenu.

Załącznik nr III- 3 – Projekt budowlany- profil podłużny kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-

tłocznej.

Złącznik nr III- 4 – Projekt budowlany- rysunek studni betonowej Ø 1200.

Załącznik nr III- 5 – Projekt budowlany- rysunek studzienki kanalizacyjnej typu wawin.

Załącznik nr III- 6 – Projekt budowlany- rysunek przepompowni ścieków.

Załącznik nr III – 7 – Projekt budowlany – część elektryczna.

Załącznik nr III – 7.1. – Projekt budowlany – schemat ideowy zasilania elektrycznego.

Załącznik nr III – 7.2. – Projekt budowlany – PZT z oznaczoną lokalizacją dot. zasilania

elektrycznego.

Załącznik nr III- 8 – Projekt budowlany- opinia geologiczna.

Załącznik nr III- 8.1. – Projekt budowlany – mapa do opinii geologicznej..

Załącznik nr III-9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót .

 

 

Prezes Zarządu

Tomasz Reszel

 Skwierzyna, dnia 18.07.2017 r.

Znak sprawy: ZWiK/GI/ZP/01/07/2017

OGŁOSZENIE

O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

zgodnie z regulaminem udzielania zamówień sektorowych o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro oraz nie przekraczających kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skwierzynie, zatwierdzony Zarządzeniem Nr 2/2011 Prezesa Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Skwierzynie, z dnia 16 maja 2011 roku z póź. zm.

na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI od SUW w miejscowości Krobielewko do i w miejscowości Wiejce na działkach nr ewid. 111/4, 120, 99, 232  obręb 6 Krobielewko i nr 66/5, 64, 62, 5/5, 14/1, 63 obręb 7 Wiejce.

I. Informacja o Zamawiającym

Zamawiający :

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Skwierzynie

reprezentowana przez

Tomasz Reszel  – Prezes Zarządu

siedziba

ul. Chrobrego 5

66 – 440 Skwierzyna

tel.( 95 ) 7172 – 027,   fax ( 95 ) 7171-541

e-mail : sekretariat@zwik-skwierzyna.pl

Strona internetowa www.zwik-skwierzyna.pl

województwo -  lubuskie

powiat -  międzyrzecki

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami

 Mirosław Galik  , tel.  (95) 7172-027 lub 601-739-402

Adres do korespondencji:

66-440 Skwierzyna, ul. Chrobrego 5

tel. (95) 71-72-027, fax: (95) 71-71-541.

E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia publicznego: sekretariat@zwik-skwierzyna.pl

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.zwik-skwierzyna.pl

 

Cała treść ogłoszenia wraz z SIWZ i załącznikami dostępna w załączonych plikach:

I. Ogłoszenie o postępowaniu – całą treść.

II. SIWZ – załączniki: do SIWZ od nr 1 do 6 oraz załącznik nr 8 (Word).

II SIWZ - pdf

Załącznik nr 1.1. Przedmiar robót,  Kosztorys uproszczony (ślepy)  

Załącznik nr 7-  Istotne postanowienia umowy - wzór umowy

Załącznik nr 9 - Regulamin zamówień sektorwych ZWIK Skwierzyna

Załączniki do rozdziału III SIWZ - Dokumentacja projektowa:

Projekt budowlany, opis, mapy i rysunki:

Załącznik nr III-1.1.- Projekt budowlany  – część opisowa – zakres Wojewody.

Załącznik nr III-1.2. - Projekt budowlany  – część opisowa – zakres Starosty.

Załącznik nr III-2- Projekt budowlany  – projekt zagospodarowania terenu.

Załącznik nr III- 3.1 – Projekt budowlany- profil podłużny – cz. 1.

Załącznik nr III- 3.2 – Projekt budowlany- profil podłużny – cz. 2.

Załącznik nr III- 3.3 – Projekt budowlany- profil podłużny – cz. 3.

Załącznik nr III- 4  - Projekt budowlany- schematy montażowe węzłów wodociągowych.

Załącznik nr III- 5 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

 

                                                                                Prezes Zarządu

                                                                                 Tomasz Reszel

                                                                         

Skwierzyna, dnia 28.12.2016 r.

ZWiK/GI/ZP/02/11/2016

 

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE ZADANIA p.n.:

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ Z PRZYŁĄCZAMI I WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI w Skwierzynie ul. Ceglana Góra na działkach: działki nr 172, 160/8, 2001/2, 156/4, 160/21, 160/25, 160/35 obręb 1 Skwierzyna, jednostka ewidencyjna Skwierzyna-miasto”.

Informujemy, iż w dniu 23.12.2016 r. udzielono zamówienie na realizację w/w zadania -  podpisano umowę z wybranym Wykonawcą:

Przedsiębiorstwem Instalacyjno -Budowlano- Usługowym

„SZPAKOWSKI”

ul. Jana Pawła II 33

66-100 Sulechów

Cena udzielonego zamówienia:
Kwota netto: 282 341,25 zł
Kwota brutto: 347 279,74 zł

Cała treść zawiadomienia w załączonym PLIKU.

                                                                           Prezes Zarządu                                                                                                                      Tomasz Reszel

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                        Skwierzyna, dnia16.12.2016 r.

ZWiK/GI/ZP/02/11/2016

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM W TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE ZADANIA p.n.:

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ Z PRZYŁĄCZAMI I WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI w Skwierzynie ul. Ceglana Góra na działkach: działki nr 172, 160/8, 2001/2, 156/4, 160/21, 160/25, 160/35 obręb 1 Skwierzyna, jednostka ewidencyjna Skwierzyna-miasto”.

Informujemy, iż w postępowaniu przetargowym z pośród 6 złożonych ofert wybrana została jako najkorzystniejsza oferta nr 6:

Przedsiębiorstwo Instalacyjno -Budowlano- Usługowe

„SZPAKOWSKI”

ul. Jana Pawła II 33

66-100 Sulechów

Cena wybranej oferty:
Kwota netto: 282 341,25 zł
Kwota brutto: 347 279,74 zł

Uzasadnienie wyboru oferty :

Oferta z najniższą ceną (kryterium wyboru ofert – cena 100%).

Oferta spełniająca wszystkie warunki określone w SIWZ.

Cała treść zawiadomienia w załączonym PLIKU.

                                                                           Prezes Zarządu                                                                                                                      Tomasz Reszel

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skwierzyna, dnia 08.12.2016 r.

Znak sprawy: ZWiK/GI/ZP/02/11/2016

 

Odpowiedzi na zapytanie Wykonawców dotyczące:  przetargu ZWiK./GI/ZP/02/11/2016

dla zadania p.n.: „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ Z PRZYŁĄCZANH I WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI w Skwierzynie ul. Ceglana Góra na działkach: działki nr 172, 160/8, 2001/2, 158/4, 160/21, 160/25, 160/35 obręb 1 Skwierzyna, jednostka ewidencyjna Skwierzyna-miasto”.

Cała treść pytań i odpowiedzi w załączonym pliku. PLIK

Prezes Zarządu

Tomasz Reszel

 

 Skwierzyna, dnia 30.11.2016 r.

Znak sprawy: ZWiK/GI/ZP/02/11/2016

OGŁOSZENIE

O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.

„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ Z PRZYŁĄCZAMI I WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI w Skwierzynie ul. Ceglana Góra na działkach: działki nr 172, 160/8, 2001/2, 156/4, 160/21, 160/25, 160/35 obręb 1 Skwierzyna, jednostka ewidencyjna Skwierzyna-miasto”.

 

Prezes Zarządu

Tomasz Reszel
Załacznik1 Załacznik2 Załacznik3 Załacznik4 Załacznik5 Załacznik6 Załacznik7 Załacznik8 Załacznik9 Załacznik10 Załacznik11 Załacznik12 Załacznik13 Załacznik14 Załacznik15 Załacznik16

 Skwierzyna, dnia 30.09.2015 r.
ZWiK/GI/ZP/01/09/2015
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na wykonanie zadania pn.: „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ od SUW ul. Gorzowska, ul. Parkowa, ul. Grunwaldzka, ul. Waszkiewicza do ul. Chrobrego w Skwierzynie z przejściem przez teren PKP, na działkach: działki nr 293/4, 228/2, 281/5, 387, 279, 281/2, 296/1, 299/6, 278/3, 318/2, 319  obręb 2 Skwierzyna, jednostka ewidencyjna Skwierzyna-miasto i 232/1, 292/2, 294/4, 231 oraz 294/9 (teren PKP)  obręb 3 Skwierzyna, jednostka ewidencyjna Skwierzyna-miasto”.      - cała treść ogłoszenia w załączonym pliku. 

zawiadomienie -wybór oferty-wodociąg od SUW do ul. Chrobrego w Skwierzynie.-.-skan.pdfPobierz PDF

 

 

Skwierzyna, dnia 23.09.2015 r.
Znak sprawy: ZWiK/GI/ZP/01/09/2015 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW W
POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.
„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ od SUW ul. Gorzowska, ul. Parkowa, ul. Grunwaldzka, ul. Waszkiewicza do ul. Chrobrego w Skwierzynie z przejściem przez teren PKP, na działkach: działki nr 293/4, 228/2, 281/5, 387, 279, 281/2, 296/1, 299/6, 278/3, 318/2, 319  obręb 2 Skwierzyna, jednostka ewidencyjna Skwierzyna-miasto i 232/1, 292/2, 294/4, 231 oraz 294/9 (teren PKP)  obręb 3 Skwierzyna, jednostka ewidencyjna Skwierzyna-miasto”.

Treść pytań i odpowiedzi oraz załącznika do udzielonych odpowiedzi w załączonych plikach.

                                                                 Przewodniczący Komisji Przetargowej
                                                                                     Mirosław Galik

odpowiedzi na pytania wykonawcow-przetarg-ZWiK/GI/ZP/01/09/2015Pobierz

zał.-III.4 -(nowy-uzupeniony)-projekt-budowlany-schematy-montażowe..pdf - do udzielonych odpowiedzi w przetargu - ZWiK/GI/ZP/01/09/2015Pobierz PDF

 

 

 

Skwierzyna, dnia 16.09.2015 r.
Znak sprawy: ZWiK/GI/ZP/01/09/2015
INFORMACJA O ZMIANIE ZAŁĄCZNIKA NR 1.1. W OGŁOSZONYM PRZETARGU
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skwierzynie informuje, iż w ogłoszonym przetargu -
O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.
„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ od SUW ul. Gorzowska, ul. Parkowa, ul. Grunwaldzka, ul. Waszkiewicza do ul. Chrobrego w Skwierzynie z przejściem przez teren PKP, na działkach: działki nr 293/4, 228/2, 281/5, 387, 279, 281/2, 296/1, 299/6, 278/3, 318/2, 319  obręb 2 Skwierzyna, jednostka ewidencyjna Skwierzyna-miasto i 232/1, 292/2, 294/4, 231 oraz 294/9 (teren PKP)  obręb 3 Skwierzyna, jednostka ewidencyjna Skwierzyna-miasto”.

Zmienia się załącznik nr 1.1. -przedmiar robót/wycena nakładów rzeczowych-ślepa/kosztorys uproszczony ślepy.
Załącznik ulega zmianie z uwagi na to, iż zawierał poza przedmiarem robót, wyceną nakładów rzeczowych (ślepą) i kosztorysem uproszczonym(ślepym) dla prowadzonego postępowania, także pomyłkowo wycenę nakładów rzeczowych (ślepą) dotyczącą innego wodociągu.
Poprawiony załącznik nr 1.1. w załączonym poniżej pliku.

     Przewodniczący Komisji Przetargowej
      Mirosław Galik

zał.-1.1.-POPRAWIONY-przedmiar robót/ wycena nakładów rzeczowych (ślepa)/kosztorys uproszczony (ślepy)-16.09.2015-r..pdfPobierz PDF

 

 

 

Skwierzyna, dnia 15.09.2015 r.
Znak sprawy: ZWiK/GI/ZP/01/09/2015
OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.
„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ od SUW ul. Gorzowska, ul. Parkowa, ul. Grunwaldzka, ul. Waszkiewicza do ul. Chrobrego w Skwierzynie z przejściem przez teren PKP, na działkach: działki nr 293/4, 228/2, 281/5, 387, 279, 281/2, 296/1, 299/6, 278/3, 318/2, 319  obręb 2 Skwierzyna, jednostka ewidencyjna Skwierzyna-miasto i 232/1, 292/2, 294/4, 231 oraz 294/9 (teren PKP)  obręb 3 Skwierzyna, jednostka ewidencyjna Skwierzyna-miasto”.


I. Informacja o Zamawiającym

Zamawiający :
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Skwierzynie
reprezentowana przez
Karolina Pieróg  – Prezes Zarządu
siedziba
ul. Chrobrego 5
66 – 440 Skwierzyna
tel.( 95 ) 7172 – 027,   fax ( 95 ) 7171-541
e-mail : zwik.sekretariat@skwierzyna.pl
Strona internetowa www.zwik.skwierzyna.pl
województwo -  lubuskie
powiat -  międzyrzecki
Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami
•  Mirosław Galik, Tadeusz Filipek Tel.  (95) 7172-027
Adres do korespondencji:
66-440 Skwierzyna, ul. Chrobrego 5
tel. (95) 71-72-027, fax: (95) 71-71-541.
E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia publicznego: zwik.sekretariat@skwierzyna.pl
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.zwik.skwierzyna.pl

II. Podstawowe Informacje o przetargu

1.  Termin i miejsce składania ofert: 29.09.2015 r. do godziny 11:30 w Zakładzie
Wodociągów i  Kanalizacji Spółka z o.o. w Skwierzynie, ul. Chrobrego 5,
66-440 Skwierzyna,  pokój nr 12- Sekretariat Spółki, I piętro siedziby.

2.  Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 29.09.2015 r., godzina 12:00 w 
      Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skwierzynie, ul. Chrobrego 5,
     66-440 Skwierzyna, w siedzibie Spółki (świetlica) I piętro, pokój nr 11.

3. Wadium – 15 000 zł.

4. Kryterium wyboru – najniższa cena.

5. Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

6. Termin wykonania do 18.12.2015 r.

7. Całą treść ogłoszenia, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz
     załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.zwik.skwierzyna.pl  (poniżej
     załączone pliki) lub odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego: Zakład Wodociągów i
     Kanalizacji Spółka z o.o. w Skwierzynie, ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna, pokój nr 16
     (Dział techniczny) albo za zaliczeniem pocztowym.

                                                                                      

                                                                                                                        Prezes Zarządu
                                                                                                                        Karolina Pieróg
 

ogłoszenie-wodociąg-suw-chrobrego.docPobierz

siwz-wodociąg-suw-chrobrego-sk-na-oraz-zał.1-6-i-8-do-siwz.docPobierz

zał.-7-do-siwz-projekt umowy - wodociąg-suw-chrobrego-sk-na.docPobierz

zał.-nr-9-do-siwz-regulamin-zamówień-sektorowych zwik skwierzyna.-1.docPobierz

zał.nr-1.1.-przedmiar robót/wycena-nakładów-rzeczowych-ślepa/kosztorys uproszczony ślepy.pdfPobierz PDF

zał.-III-1.1-projekt-budowlany-cz.-opisowa-zakres-starosty.pdfPobierz PDF

zał.-III-1.2-projekt-budowlany-cz-opisowa-zakres-wojewody..pdfPobierz PDF

zał.-III.2-projekt-budowlany-projekt zagospodarowania terenu..pdfPobierz PDF

zał.III.-2.1.-projekt-budowlany-projekt zagospodarowania terenu-przebieg pod torami kolejowymi..pdfPobierz PDF

zał.-III.3-projekt budowlany-profil podłużny wodociągu..pdfPobierz PDF

zał.-III.4.-projekt budowlany-schematy montażowe..pdfPobierz PDF

zał.-III.-5-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdfPobierz PDF

 

 

            Skwierzyna, dnia 07.04.2015r.


Znak sprawy: ZWiK/GI/ZP/01/03/2015

          Pytania Wykonawców związane z postępowaniem przetargowym w trybie  przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w ramach zadania: „sukcesywnego świadczenia usługi w zakresie wywozu i wykorzystania lub unieszkodliwiania komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Skwierzynie w ilości około 3300 ton w okresie trzech lat”
oraz treść udzielonych odpowiedzi: w załączonym pliku.


                                                                                          Prezes Zarządu
                                                                                          Karolina Pieróg

pytania i odpowiedziPobierz PDF

 

 

 

                                                     Skwierzyna, dnia 27.03.2015 r.

Znak sprawy: ZWiK/GI/ZP/01/03/2015

          OGŁOSZENIEO POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na wykonanie usługi w ramach zadania:

„sukcesywnego świadczenia usługi w zakresie wywozu i wykorzystania lub

unieszkodliwiania komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni

Ścieków w Skwierzynie w ilości około 3300 ton w okresie trzech lat”.
                                        I. Informacja o Zamawiającym

Zamawiający :
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Skwierzynie
reprezentowana przez
Karolina Pieróg  – Prezes Zarządu
siedziba
ul. Chrobrego 5
66 – 440 Skwierzyna
tel.( 95 ) 7172 – 027,   fax ( 95 ) 7171-541
e-mail : zwik.sekretariat@skwierzyna.pl
Strona internetowa www.zwik.skwierzyna.pl
województwo -  lubuskie
powiat -  międzyrzecki

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami
Mirosław Galik, Zbigniew Dębicki Tel.  (95) 7172-027

                                                                                                                                                                                                                                                                               

                     

Adres do korespondencji:

66-440 Skwierzyna, ul. Chrobrego 5

tel. (95) 71-72-027, fax: (95) 71-71-541.

E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia publicznego: zwik.sekretariat@skwierzyna.pl

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.zwik.skwierzyna.pl

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

II. Podstawowe Informacje o przetargu 

                                                                                                                                                                                                                                                        

1.  Termin i miejsce składania ofert: 10.04.2015 r. do godziny 11:30 w Zakładzie
Wodociągów i  Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna,  pokój
nr 12- Sekretariat Spółki, I piętro siedziby.

2.  Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 10.04.2015 r., godzina 12:00 w
      Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Chrobrego 5, 66-440
      Skwierzyna, w siedzibie Spółki (aula) I piętro.

3. Wadium – nie wymagane

4. Kryterium wyboru – najniższa cena.

5. Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

6. Termin wykonania – 36 miesięcy od podpisania umowy.

7. Całą treść ogłoszenia, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz
     załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.zwik.skwierzyna.pl w zakładce Inwestycje/Przetargi.

                                                                                          Prezes Zarządu
                                                                                          Karolina Pieróg

Ogłoszenie osady pełnePobierz

Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaPobierz

zał. do SIWZ- OSADY Pobierz

Regulamin-zamowien sektorowych_ZWiK_SkwierzynaPobierz

 

                                              

Skwierzyna, dnia 25.02.2015 r.
Znak sprawy: ZWiK/GI/ZP/01/02/2015                                           OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.
„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. OKRĘŻNEJ DO UL. DZIAŁKOWCÓW W SKWIERZYNIE na działkach Nr 396, 419, 439, 441/10, 441/15 w obrębie 3 Skwierzyna”. 

I. Informacja o Zamawiającym

Zamawiający :
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Skwierzynie
reprezentowana przez
Karolina Pieróg  – Prezes Zarządu
siedziba ul. Chrobrego 5, 66 – 440 Skwierzyna
tel.( 95 ) 7172 – 027,   fax ( 95 ) 7171-541
e-mail : zwik.sekretariat@skwierzyna.pl
Strona internetowa www.zwik.skwierzyna.pl
województwo -  lubuskie
powiat -  międzyrzecki
Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami
•  Mirosław Galik, Tadeusz Filipek Tel.  (95) 7172-027
Adres do korespondencji:
66-440 Skwierzyna, ul. Chrobrego 5
tel. (95) 71-72-027, fax: (95) 71-71-541.
E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia publicznego: zwik.sekretariat@skwierzyna.pl
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.zwik.skwierzyna.pl

II. Podstawowe Informacje o przetargu


1.  Termin i miejsce składania ofert: 11.03.2015 r. do godziny 11:30 w Zakładzie
      Wodociągów i  Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna,  pokój
      nr 12- Sekretariat Spółki, I piętro siedziby.

2.  Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 11.03.2015 r., godzina 12:00 w 
      Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Chrobrego 5, 66-440
      Skwierzyna, w siedzibie Spółki (aula) I piętro.

3. Wadium – 5 000 zł.

4. Kryterium wyboru – najniższa cena.

5. Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

6. Termin wykonania do 15.06.2015 r..

7. Cała treść ogłoszenia, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

    wraz załącznikami można pobrać ze strony internetowej

    www.zwik.skwierzyna.pl                  

    lub odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego:

    Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skwierzynie,

     ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna, pokój nr 16 (Dział techniczny)

    albo za zaliczeniem pocztowym.

                                                                                                              zatwierdził:
                                                                                                            Prezes Zarządu
                                                                                                             Karolina Pieróg
 

Ogłoszenie - przetarg wodociąg ul. Okrężna w Skwierzynie.Pobierz

SIWZ oraz załączniki 1-6 i 8 do SIWZ - przetarg wodociąg ul. Okrężna w Skwierzynie.Pobierz

Zał. 1.1 do SIWZ - przedmiar robót - przetarg wodociąg ul. Okrężna w Skwierzynie.Pobierz PDF

Zał. 1.2 do SIWZ - kosztorys ślepy uproszczony - przetarg wodociąg ul. Okrężna w Skwierzynie.Pobierz PDF

Zał. 1.3 do SIWZ - kosztorys ślepy nakładów rzeczowych - przetarg wodociąg ul. Okrężna w Skwierzynie.Pobierz PDF

Zał. 7 do SIWZ - wzór umowy - przetarg wodociąg ul. Okrężna w Skwierzynie.Pobierz

Zał. 9 do SIWZ - Regulamin zamówień sektorowych - przetarg wodociąg ul. Okrężna w Skwierzynie.Pobierz

Zał. III.1 do rozdz. III SIWZ - Projekt budowlany - część opisowa - przetarg wodociąg ul. Okrężna w Skwierzynie.Pobierz PDF

Zał. III.2 do rozdz. III SIWZ - Projekt budowlany - projekt zagospodarowania terenu - przetarg wodociąg ul. Okrężna w Skwierzynie.Pobierz PDF

Zał. III.3 do rozdz. III SIWZ - Projekt budowlany - profil podłużny wodociągu - przetarg wodociąg ul. Okrężna w Skwierzynie.Pobierz PDF

Zał. III. 4 do rozdz. III SIWZ- projekt budowlany- schematy montażowe- przetarg wodociąg ul. Okrężna w Skwierzynie.Pobierz PDF

Zał. III. 5 do rozdz. III SIWZ- SWiOR - wymagania ogólne- przetarg wodociąg ul. Okrężna w Skwierzynie.Pobierz PDF

Zał. III. 6 do rozdz. III SIWZ- SWiOR - wymagania szczegółowe- roboty ziemne- przetarg wodociąg ul. Okrężna w Skwierzynie.Pobierz PDF

Zał. III. 7 do rozdz. III SIWZ- SWiOR - wymagania szczegółowe- roboty instalacyjne- przetarg wodociąg ul. Okrężna w Skwierzynie.Pobierz PDF

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Skwierzyna, 29.08.2013 r.
                                                  ZWiK/GI/ZP/01/08/2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skwierzynie
                         ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzynie

zawiadamia, iż w dniu 29.08.2013 r. udzielono zamówienia na wykonanie inwestycji pn.:

„PRZEBUDOWA KANALIZACJI OGÓŁNOSPŁAWNEJ W SKWIERZYNIE PRZY UL. GARNCARSKIEJ z grawitacyjnej na grawitacyjno-tłoczną wraz z przepompownią ścieków z zasilaniem elektroenergetycznym zalicznikowym z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji w ul. Niepodległości na działce nr ewid. 76 i nr 404/13 w obrębie 1 oraz działce nr ewid. 1 w obrębie 3 Skwierzyna”

Podpisano umowę z:

PPU „WIMA-COMP”
BUDOWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ WODNYCH
OSIECZNICA UL. JANA PAWŁA II 50
66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE

za
kwotę netto 121 951,22 zł
kwotę brutto 150 000,00 zł.


Treść zawiadomienia o udzieleniu zamówienia opublikowano
w BZP Nr 172967 - 2013; data zamieszczenia: 29.08.2013

Cała treść zawiadomienia w załączonym pliku.


 

ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaPobierz

 

                      

Skwierzyna, 23.08.2013 r.
ZWiK/GI/ZP/01/08/2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skwierzynie
                         ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzynie

zawiadamia, iż w przetargu nieograniczonym na wykonanie inwestycji pn.:

„PRZEBUDOWA KANALIZACJI OGÓŁNOSPŁAWNEJ W SKWIERZYNIE PRZY UL. GARNCARSKIEJ z grawitacyjnej na grawitacyjno-tłoczną wraz z przepompownią ścieków z zasilaniem elektroenergetycznym zalicznikowym z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji w ul. Niepodległości na działce nr ewid. 76 i nr 404/13 w obrębie 1 oraz działce nr ewid. 1 w obrębie 3 Skwierzyna”

jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

PPU „WIMA-COMP”
BUDOWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ WODNYCH
OSIECZNICA UL. JANA PAWŁA II 50
66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE

Cena wybranej oferty:
Kwota brutto: 150 000,00 zł

Cała treść zawiadomienia w załączonym pliku.

          

zawaidomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejPobierz

 

                                                                                                                  Skwierzyna, dnia 06.08.2013 r.
Znak sprawy: ZWiK/GI/ZP/01/08/2013
OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
zgodnie z regulaminem udzielania zamówień sektorowych
na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.
„PRZEBUDOWA KANALIZACJI OGÓŁNOSPŁAWNEJ W SKWIERZYNIE PRZY UL. GARNCARSKIEJ z grawitacyjnej na grawitacyjno-tłoczną wraz z przepompownią ścieków z zasilaniem elektroenergetycznym zalicznikowym z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji w ul. Niepodległości na działce nr ewid. 76 i nr 404/13 w obrębie 1 oraz działce nr ewid. 1 w obrębie 3 Skwierzyna.

Ogloszenie przetargu - kanalizacja GarncarskaPobierz

siwz-kanalizacja-garncarska-sk-na-i-zal-1-6-i-8-dosiwzPobierz

zal.-1.1.-koszt.slepy.kan.skwierzynaPobierz PDF

zal.-7-do-siwz-projekt_umowy_kanalizacja-garncarska-sk-naPobierz

zal.-nr-9-do-siwz-regulamin-zamowien-sektorowych_zwik_skwierzynaPobierz

zal.-III-1-projekt-czesc-opisowaPobierz PDF

zal.-III-2-projekt-zagospodarowania-terenuPobierz PDF

zal.-III-3-profil-podluzny-kanalizacjiPobierz PDF

zal.-III-4 -karta-doborowa-przepompowni-sciekowPobierz PDF

zal.-III-5_rys-pompowni-modelPobierz PDF

zal.-III-6-schemat-polaczenia-pompowniPobierz PDF

zal.-III-7-karta-doboru-pompyPobierz PDF

zal.-III-8-opis-przepompownia-cz.-elektrycznaPobierz PDF

zal.-III-9-schemat-przepompownia- cz-elektrycznaPobierz PDF

zal.-III-10-spec-techniczna-wykonania-i-odbioru-robot-wym.-ogolnePobierz PDF

zal.-III-11.-specyfikacja-tech.-wio-kan.-szczegolowaPobierz PDF

Skwierzyna, dnia 14.08.2013 r.
Znak sprawy: ZWiK/GI/ZP/01/08/2013
Pytania Wykonawców związane z postępowaniem przetargowym w przetargu nieograniczonym
na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.
„PRZEBUDOWA KANALIZACJI OGÓŁNOSPŁAWNEJ W SKWIERZYNIE PRZY UL. GARNCARSKIEJ z grawitacyjnej na grawitacyjno-tłoczną wraz z przepompownią ścieków z zasilaniem elektroenergetycznym zalicznikowym z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji w ul. Niepodległości na działce nr ewid. 76 i nr 404/13 w obrębie 1 oraz działce nr ewid. 1 w obrębie 3 Skwierzyna

oraz treść udzielonych odpowiedzi.
Pliki do pobrania:
- pytania i odpowiedzi,
- zmieniona - zmodyfikowana SIWZ,
- zmieniony – zmodyfikowany załącznik nr 7 do SIWZ.
 

przetarg-kanalizacja garncarska/pytania-i-odpowiedzi-14.08.2013-r.Pobierz

przetarg-kanalizacja garncarska/modyfikacja-14.08.13-zal.-7-do-siwz-projekt_umowyPobierz

przetarg-kanalizacja garncarska/modyfikacja-14.08.13-siwz-kan.-garncarska-sk-na-i-zal-1-6-i-8-do siwzPobierz