Przetarg - Paliwo - INFORMACJA Z OTWARCIA

Zamawiający: Skwierzyna, 10.07.2020r.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Chrobrego 5

66-440 Skwierzyna

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Skwierzynie ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna

informuję o otwarciu ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, czyli poniżej 214 tys. euro

na zadanie pn.: „Sukcesywna, bezgotówkowa dostawa paliw płynnych”

Nr sprawy: ZUK/DWiK/ZP-01/06/2020

Cała treść informacji z otwarcia ofert  w załączeniu

Załączniki1 plik(i)
  • Informacja z otwarcia ofert- sukcesywna, bezgotówkowa dostawa paliw płynnych Pobierz plik