ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.                        Skwierzyna 23.06.2021r.
ul. Chrobrego 5
66-440 Skwierzyna
Do wszystkich Wykonawców
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie regulaminu zamówień sektorowych pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłoczonej w przyłączami do granic działek budowlanych oraz z przepompownią ścieków z szafą sterowniczą i z zasilaniem elektrycznym zalicznikowym w Skwierzynie ul. Ceglana Góra”.
nr sprawy: ZUK-DWiK/ZP-01/05/2021

Cała treść Zawiadomienia w załączonym pliku.

Załączniki1 plik(i)
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz plik