Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PALIWO
Zamawiający: Skwierzyna, 20.07.2020r.
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Chrobrego 5
66-440 Skwierzyna
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Skwierzynie ul. Chrobrego 5, 66-44 Skwierzyna
 
Zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, czyli poniżej 214 tys. euro
na zadanie pn.: „Sukcesywna, bezgotówkowa dostawa paliw płynnych”
 
Nr sprawy: ZUK/DWiK/ZP-01/06/2020
 
Cała treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu
Załączniki1 plik(i)
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- przetarg paliwo ZUK Skwierzyna Pobierz plik