Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Skwierzynie                                      Skwierzyna 11 czerwiec 2021r.
ul. Chrobrego 5
66-440 Skwierzyna

 

 

IFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

na zdanie pn. :

 

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ W PRZYŁĄCZAMI DO GRANIC DZIAŁEK BUDOWLANYCH ORAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW Z SZAFĄ STEROWNICZĄ I Z ZASILENIEM ELEKTRYCZNYM ZALICZNIKOWYM W SKWIERZYNIE

UL. CEGLANA GÓRA”

nr sprawy: ZUK-DWiK/ZP-01/05/2021

Załączniki1 plik(i)