WYJAŚNIENIA  TREŚCI  SIWZ
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Skwierzynie            Skwierzyna 22 grudnia 2020r.
ul. Chrobrego 5
66-440 Skwierzyna
Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIA  TREŚCI  SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, czyli poniżej 214.000 euro pn.” Usługa leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej koparko- ładowarki”
nr sprawy: ZUK-DWiK/ZP-01/11/2020  

 

Załączniki1 plik(i)