Ujęcia wody

 

Stacja Uzdatniania Wody w Skwierzynie:

Zasoby eksploatacyjne ujęcia wody wynoszą: Qe = 290 m3/h

Pozwolenie wodnoprawne zezwala na pobór wód w ilości:

 • Qmax dobowe - 4.800 m3/dobę
 • Qśrednio dobowe - 3.500 m3/dobę
 • Qmax godzinowe - 200 m3/h
 • Qroczne - 1.752.000 m3/rok

Na ujęcie wody w Skwierzynie wykorzystuje się  pięć czynnych studni głębinowych:

 • studnia wiercona (SW) nr 1b - 41 m głębokości,
 • SW nr 6 - 150 m,
 • SW nr 5a - 70 m,
 • SW nr 4c - 67 m,
 • SW nr 7 - 147 m.

 

Stacja Uzdatniania Wody w Krobielewku:

Zasoby eksploatacyjne ujęcia wody wynoszą: Qe = 21 m3/h

Pozwolenie wodnoprawne zezwala na pobór wód w ilości:

 • Qmax dobowe - 132 m3/dobę
 • Qśrednio dobowe - 104 m3/dobę
 • Qmax godzinowe - 12 m3/h

Na ujęciu wody w Krobielewku czynna jest jedna studnia głębinowa

 • SW nr 1a – 118m

 

Stacja Uzdatniania Wody w Trzebiszewie:

Zasoby eksploatacyjne ujęcia wody wynoszą: Qe = 30 m3/h

Pozwolenie wodnoprawne zezwala na pobór wód w ilości:

 • Qmax dobowe - 265 m3/dobę
 • Qśrednio dobowe - 215 m3/dobę
 • Qmax godzinowe - 21 m3/h

Na ujęciu wody w Trzebiszewie pracują dwie czynne studnie głębinowe:

 • SW nr 1z - 27 m,
 • SW nr 2 - 28 m.


Stacja Uzdatniania Wody w Świniarach:

Zasoby eksploatacyjne ujęcia wody wynoszą: Qe = 59 m3/h

Pozwolenie wodnoprawne zezwala na pobór wód w ilości:

 • Qroczne - 57.670 m3/rok
 • Qmax dobowe - 158 m3/dobę
 • Qmax godzinowe - 18 m3/h

Na ujęciu wody w Świniarach wykorzystywane są dwie czynne studnie głębinowe:

 • SW nr 4a - 17,6 m,
 • SW nr 5a - 18 m.

 

Stacja Uzdatniania Wody w Murzynowie:

Zasoby eksploatacyjne ujęcia wody wynoszą: Qe = 26 m3/h

Pozwolenie wodnoprawne zezwala na pobór wód w ilości:

 • Qmax dobowe - 331 m3/dobę
 • Qśrednio dobowe - 251 m3/dobę
 • Qmax godzinowe - 26 m3/h

Na ujęciu wody w Murzynowie czynne są dwie studnie głębinowe pracujące w systemie naprzemiennym:

 • SW nr 1 - 45 m,
 • SW nr 2 - 45,5 m.

 

Stacja Uzdatniania Wody w Skwierzynce (Pola Międzyrzeckie):

Zasoby eksploatacyjne ujęcia wody wynoszą: Qe = 40 m3/h

Pozwolenie wodnoprawne zezwala na pobór wód w ilości:

 • Qmax dobowe - 29,4 m3/dobę
 • Qśrednio dobowe - 22,2 m3/dobę
 • Qmax godzinowe - 10 m3/h
 • Qroczne - 10.731 m3/rok

Na ujęciu wody w Skwierzynce pracuje jedna studnia głębinowa o głębokości 140 m.

 

Ujęcie osiedlowe ul. Międzychodzka 16 (Skwierzyna-Gaj):

Zasoby eksploatacyjne ujęcia wody wynoszą: Qe = 18 m3/h

Pozwolenie wodnoprawne zezwala na pobór wód w ilości:

 • Qmax dobowe - 160 m3/dobę
 • Qmax godzinowe - 18 m3/h
 • Qroczne - 58.400 m3/rok

Na ujęciu wody wykorzystywana jest studnia głębinowa o głębokości 33 m.