Regulamin dostarczania wody i odbioru ścieków

1. UCHWAŁA NR XLVI/359/22 RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skwierzyna”

2. UCHWAŁA NR XLIV/341/21 RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny za usługę odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji ogólnospławnej na terenie gminy Skwierzyna oraz regulaminu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji ogólnospławnej na terenie gminy Skwierzyna

Załączniki2 plik(i)
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skwierzyna Pobierz plik
  • UCHWAŁA NR XLIV/341/21 RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny za usługę odprowadzania wód opadowych i roztopowych Pobierz plik