Przetarg -PALIWO- wyjaśnienia

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Skwierzynie Skwierzyna 06 lipca 2020r.

ul. Chrobrego 5

66-440 Skwierzyna

 

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, czyli poniżej 214.000 euro pn.: „Sukcesywna, bezgotówkowa dostawa paliw płynnych”.

Nr sprawy: ZUK-DWiK/ZP-01/06/2020

 

Z uwagi na iż na podstawie art. 38 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły zapytania do SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

 

Cała treść wyjaśnień, pytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami z załączonym pliku.

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający do pisma załącza zmieniony:

  • dodatek nr 7 do SIWZ (wzór umowy)

 

Udzielone wyjaśnienia stają się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

POZOSTAŁE USTALENIA POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

 

Załączniki:

 

- Wyjaśnienia treści SIWZ (Cała treść wyjaśnień, pytania do treści SIWZ wraz odpowiedziami).

- zmieniony dodatek nr 7 do SIWZ (wzór umowy)

 

Załączniki2 plik(i)