Cennik usług

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skwierzynie Zarządzeniem Prezesa Zarządu Nr 5/2017 z dnia 20.09.2017r., wprowadza nowy cennik usług świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skwierzynie.

Zarządzenie Nr 5/2017