Władze Spółki

Zakład Usług Komunlanych jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałów należy do Miasta Skwierzyna.

Walne Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki. Funkcje WZW w imieniu Miasta Skwierzyna wykonuje Burmistrz Miasta  Lesław Hołownia

Organem wykonawczym i zarządzającym ZUK Sp. z o.o. jest jednoosobowy Zarząd Spółki. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Mirosław Józef Galik.

Organem kontrolnym i nadzorczym Spółki jest Rada Nadzorcza w składzie:

  1. Wiesław Melcer - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  2. Andrzej Wojciechowski - Członek Rady Nadzorczej,
  3. Kazimierz Dechnik - Członek Rady Nadzorczej.
  4. Bartosz Wawrzyniak - Członek Rady Nadzorczej