Powitanie

Szanowni Państwo !

Serdecznie witamy na internetowych stronach Zakładu Usług Komunalnych, które stworzyliśmy chcąc udostępnić wszystkim zainteresowanym ważne i potrzebne informacje o Spółce, o jej podstawowej działalności, jaką jest produkcja i dostawa wody oraz odbióri oczyszczanie ścieków komunalnych. Naszym zadaniem jest zapewnienie właściwego funkcjonowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Skwierzyny, której podstawy, do dziś dobrze funkcjonujące, zbudowano w latach 1929-1930. W latach 70-tych XX wieku, wraz z rozwojem Skwierzyny następowała rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, którą uzupełniło ostatnie, ale jakże ważne, ogniwo całego systemu, Miejska Oczyszczalnia Ścieków, oddana do eksploatacji w 2005 roku.

Z uszanowaniem

Prezes Zarządu
wraz z załogą ZUK Sp. z o.o.
w Skwierzynie.