OTWARCIE OFERT "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek budowlanych w Skwierzynie ul. Lawendowa”.
OTWARCIE OFERT "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek budowlanych w Skwierzynie ul. Lawendowa”.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.                        Skwierzyna 06.08.2021r.
ul. Chrobrego 5
66-440 Skwierzyna

INFORMACJA Z OTWATCIA OFERT

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie regulaminu zamówień sektorowych pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek budowlanych w Skwierzynie ul. Lawendowa”.
nr sprawy: ZUK-DWiK/ZP-01/07/2021

Cała treść Zawiadomienia w załączonym pliku.

Załączniki1 plik(i)