Numer konta

Numer konta  
ZUK Sp. z o.o. w Skwierzynie ul.B.Chrobrego 5
Bank PKO S.A. I O/Skwierzyna
22 1240 3594 1111 0010 0974 6098