Sieć wodociągowa

Na koniec 2018 r. Zakład Usług Komunalnych Sp. z w Skwierzynie eksploatował 65,286 km
(w roku 2017 –64, 709 km) sieci wodociągowej rozdzielczej, w tym 41,397 km w mieście
Skwierzyna i 23,892 km w miejscowościach wiejskich oraz 1732 szt. przyłączy. W stosunku
do roku minionego nastąpił przyrost eksploatowanych sieci o 577 mb sieci wodociągowej w
mieście.

 

Rozkład przestrzenny sieci wodociągowej w gminie Skwierzyna przedstawia się następująco:


Skwierzyna:

 • długość sieci wodociągowej bez przyłączy: 35,6 km
 • przyłączenia do sieci: 14,2 km
 • ilość przyłączeń do sieci: 995 szt.

Krobielewko:

 • długość sieci wodociągowej bez przyłączy: 1,7 km
 • przyłączenia do sieci: 0,6 km
 • ilość przyłączeń do sieci: 34 szt.

Trzebiszewo:

 • długość sieci wodociągowej bez przyłączy: 10 km
 • przyłączenia do sieci: 0,8 km
 • ilość przyłączeń do sieci: 135 szt.
 • czynne zdroje uliczne: 2 szt.

Świniary:

 • długość sieci wodociągowej bez przyłączy: 3,1 km
 • przyłączenia do sieci: 0,4 km
 • ilość przyłączeń do sieci:136 szt.

Murzynowo:

 • długość sieci wodociągowej bez przyłączy: 5,1 km
 • przyłączenia do sieci: 0,9 km
 • ilość przyłączeń do sieci: 141 szt.

Skwierzynka (Pola Międzyrzeckie):

 • długość sieci wodociągowej bez przyłączy: 1,1 km
 • przyłączenia do sieci: 0,4 km
 • ilość przyłączeń do sieci: 57 szt.