Informacja o zatwierdzonej taryfie
Informacja o zatwierdzonej taryfie

Informacja wejściu w życie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat obowiązująca na terenie gminy Skwierzyna.

Decyzją z dnia 27 sierpnia 2021 r., znak: PO.RZT.70.416.2021/D/MB Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat obowiązująca na terenie gminy Skwierzyna.

Taryfa wchodzi w życie – stosownie do art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,  poz. 2028 ) – po upływie 7 dni od ogłoszenia przez organ regulacyjny cen i stawek opłat na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie.

Z uwagi na to, iż publikacja cen i opłat w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie nastąpiła w dniu 07.09.2021 r. zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat obowiązująca na terenie gminy Skwierzyna wchodzi w życie od dnia 15 września 2021 r.

Ustalone w zatwierdzone w taryfie ceny i stawki opłat obowiązują w 3 okresach rozliczeniowych:

Pierwszy okres od 1 miesiąca do 12 miesiąca, tj.: od 15.09.2021 r. do dnia 14.09.2022 r.

 

Drugi okres od 13 miesiąca do 24 miesiąca, tj.:  od 15.09.2022 r. do dnia 14.09.2023 r.

 

Trzeci okres od 25 miesiąca do 36 miesiąca, tj.:  od 15.09.2023 r. do dnia 14.09.2024 r.

 

W załączeniu:

  1. Decyzja o zatwierdzeniu taryfy PO.RZT.70.416.2021/D/MB.
  2. Załącznik do decyzji PO.RZT.70.416.2021/D/MB.
Załączniki2 plik(i)