Plan rozwoju

Plan rozwoju

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Skwierzynie informuje, że w dniu 6 marca 2018 roku decyzją Rady Miejskiej został przyjęty uchwałą nr XLIX/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na terenie Gminy Skwierzyna na lata 2018 – 2021.

 

Plan obejmuje:

- modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Skwierzynie: zadanie kontynuowane w ramach poprzedniego planu poszerzone o elementy rozwinięcia strefowego opomiarowania ciśnień i przepływów wody na sieciach wodociągowych, budowie studni głębinowej na działce 227/2 należącej do Gminy, a pozyskanej z Agencji Nieruchomości Rolnych pod kątem rozwoju SUW tj. nowych obszarów pod budowę studni, wymiany wodociągu przesyłowego ze studni 7a do SUW, modernizacji obiektów związanych z infrastrukturą techniczną SUW,

- budowa wodociągu w miejscowości Świniary zadanie podzielone było na dwa etapy na rok 2017 przygotowanie dokumentacji na rok 2018 realizacja,

- budowa sieci wodociągowej w przedłużeniu ulic Ceglana Góra i Przemysłowa zadanie przeniesione na rok 2019 ze względu na prośbę właściciela działek budowlanych, który dokonał podziału jednej dużej działki na kilka mniejszych,

-budowa sieci wodociągowej przy ul. Klonowej – Nowa Skwierzynka,

- budowa sieci wodociągowej w ul. Mostowej, Przybrzeżnej

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Skwierzynie ul. Starodworska, Wrzosowa, Grzybowa, Kręta, Jagodowa spowoduje pozyskanie nowych odbiorców indywidualnych poprzez uzbrojenie niezabudowanych działek,

- budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Międzyrzeckiej na Strefie Ekonomicznej: zadanie ma na celu zwodociągowanie górnej części Strefy Przemysłowej, spięcie z istniejącym wodociągiem w ul. Pola Międzyrzeckie poprze dostawę wody z głównego SUW Skwierzyna,

- budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Lawendowej

- budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Międzyrzeckiej Dolna Strefa Przemysłowa,

- projekt i budowa farmy fotowoltaicznej celem obniżenia kosztów energii elektrycznej,

- zadanie wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe. W ramach tego programu pragniemy wprowadzić informatyczny system e-usług w naszej Spółce polegający m.in. na udostępnianiu poprzez internet usłudze zdalnego odczytu, wprowadzeniu e-faktur, e-monitów, e-komunikacji z klientami spółki. Dzięki wprowadzeniu tego programu planujemy polepszyć jakość świadczonych usług oraz wprowadzić interaktywność kontaktu z klientami Spółki. Zadanie to zaplanowane jest na okres 2018 do 2020 roku.

 

Załączniki1 plik(i)