ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający: Skwierzyna, 16.01.2020r.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Chrobrego 5

66-440 Skwierzyna

                                                                                      Nr Sprawy: ZUK/DWiK/ZP-01/10-11/2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy, czyli poniżej 221 000 euro na zadanie pn. „Budowa systemu e-usług dla klientów Zakładu Usług Komunych Sp. z o.o. w Skwierzynie”.

Przedmiot zamówienia współfinansowany przez Unię Europejską w ramach projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”.

Zamawiający, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Skwierzynie, działając na mocy art. 92 ust. 2 oraz art. 92 ust. 1 w związku z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Cała treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty - TUTAJ

Prezes Zarządu
Tomasz Reszel