Wznowienie przyjmowania interesantów
Wznowienie przyjmowania interesantów

Szanowni Państwo!
Od dnia 08.02.2021r. wznawiamy przyjmowanie interesantów.
Obsługa w kasie Spółki będzie odbywała się w godzinach od 9.00 do 14.00
z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa tzn. obowiązkowo zakryte usta i nos. Przed wejściem do budynku należy zdezynfekować ręce.
W biurze może przebywać 1 klient.