Uwaga ! Ważny komunikat !
Uwaga ! Ważny komunikat !

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa COVID-19 (koronawirus) w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Zakładu Usług Komunalnych, od 16 marca br. zostaje wstrzymana bezpośrednia obsługa interesantów. Sprawy bieżące mogą być załatwiane w formie listownej na adres Spółki tj. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. , ul. Chrobrego 5,
66-440 Skwierzyna; telefonicznej; e-mail:

- Sekretariat:
tel. 95 71 72 027 wew. 24,
e-mail: sekretariat@zuk-skwierzyna.pl
- Dział Mieszkaniowy:
tel. 95 71 72 027 wew. 35, 45, 55,
e-mail: mieszkania@zuk-skwierzyna.pl
- Dział Usług Komunalnych:
tel. 95 71 72 027 wew. 36
e-mail: komunalka@zuk-skwierzyna.pl
- Dyrektor ds. Wodociągowo-Kanalizacyjnych:
tel. 95 71 72 027 wew. 25,
e-mail: dyrektor@zuk-skwierzyna.pl
- Dział produkcji wody i sieci wodociągowych :
tel. 95 71 72 027 wew. 26, 603-946-578
e-mail: woda@zuk-skwierzyna.pl
- Oczyszczalnia ścieków:
tel. 886 614 705,
e-mail: oczyszczalnia@zuk-skwierzyna.pl
- Księgowość:
tel. 95 71 72 027 wew. 22,23,33,
e-mail: ksiegowosc@zuk-skwierzyna.pl
- Odczyt wodomierzy:
tel. 95 71 72 027 wew. 34,
e-mail: faktury@zuk-skwierzyna.pl

Informujemy, że przy wejściu do Zakładu Usług Komunalnych w Skwierzynie jest umieszczona skrzynka podawcza na dokumenty. Istnieje możliwość skorzystania z domofonu znajdującego się
przed schodami na ścianie budynku.