POŁĄCZENIE SPÓŁEK - NOWA SPÓŁKA
POŁĄCZENIE SPÓŁEK - NOWA SPÓŁKA

W dniu 11 września 2018 roku nastąpiło połączenie spółek Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Skwierzynie i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skwierzynie w wyniku połączenia powstała nowa spółka Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Skwierzynie. Spółką wiodącą w procesie połączenia był Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skwierzynie.

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. przejmuje wszystkie obowiązki i koncesje połączonych spółek. Klienci i kontrahenci obu spółek niezwłocznie o tym fakcie zostaną powiadomieni pisemnie.

Prezesem Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Skwierzynie jest Pan Tomasz Reszel.

Skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco: Pan Wiesław Melcer - Przewodniczący RN, Pan Andrzej Wojciechowski Członek RN, Pan Kazimierz Dechnik Członek RN.