Harmonogram wywozu śmieci obowiązujący od 1 lipca 2019 r.:
Harmonogram wywozu śmieci obowiązujący od 1 lipca 2019 r.: