Harmonogram wywozu odpadów komunalnych X 2020-III 2021
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych X 2020-III 2021

Od 1 maja 2020r. w Gminie Skwierzyna wprowadzony zostaje powszechny obowiązek segregacji odpadów komunalnych zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010 ze zm.).

W załącznikach nowe harmonogramu wywozu odpadów komunalnych od paździrnika 2020r. do marca  2021r.

Dodatkowe informacje: AKCJA SEGREGACJA - POWSZECHNY OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

 

Załączniki2 plik(i)
  • Harmonogram wywozu odpadów komunalnych X 2020-III 2020 Pobierz plik
  • Harmonogram wywozu odpadów komunalnych X 2020-III 2021 ZABUDOWA WIELORODZINNA Skwierzyna Pobierz plik