DEZYNFEKCJA POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE
DEZYNFEKCJA POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE

     Zakład Usług Komunalnych informuje, iż w terminie od 20 marca 2023r. do 4 kwietnia 2023r. na terenie miasta i gminy Skwierzyna odbędzie się dezynfekcja pojemników na odpady komunalne. Dezynfekcja przeprowadzana  będzie w tym samym dniu co odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów wg. obowiązującego harmonogramu wywozu nieczystości. W związku z powyższym prosimy o pozostawienie opróżnionych koszy w miejscu ich wystawienia do czasu przyjazdu służb  porządkowych realizujących usługę.