07 styczeń 2022 dniem wolnym
07 styczeń 2022 dniem wolnym

Informuję, że dzień 7.01.2022r.(piątek) będzie dniem wolnym od pracy w

Zakładzie Usług Komunalnych

      Sp. z o.o. w  Skwierzynie

 

- Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu z dnia 16.12.2021r.  Nr 18/2021