OGŁOSZENIE O PRACĘ
OGŁOSZENIE O PRACĘ

OGŁOSZENIE O PRACĘ
stanowisko: Operator oczyszczalni ścieków
miejsce pracy: Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Skwierzynie


1. Warunki zatrudnienia.
Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu. Praca w systemie zmianowym.

 

2. Wymagania:
- wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne - mile widziane wykształcenie elektryczne,
- umiejętność obsługi maszyn i urządzeń,
- umiejętność obsługi komputera,
- prawo jazdy kat. B,
- mile widziane uprawnienia kategorii C
Kandydata powinny cechować: sumienność, otwartość, komunikatywność, chęć do zdobywania nowych umiejętności, umiejętność rozwiązywania problemów, zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji.

 

3. Opis zadań na stanowisku pracy:
- kontrola i nadzór procesów oczyszczania ścieków,
- odczytywanie parametrów z przyrządów kontrolno – pomiarowych,
- kontrolowanie pracy urządzeń oczyszczalni,
- wykonywanie czynności konserwacyjnych i napraw urządzeń oczyszczalni,
- dbałość o utrzymanie urządzeń oraz obiektów w czystości i należytym stanie technicznym,
- prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej oczyszczalni oraz rejestru awarii,
- minimalizowanie skutków awarii w razie ich wystąpienia,
- uzupełnianie raportów zmianowych,
- przestrzeganie zasad BHP na stanowisku pracy.

-zdalny monitoring pracy oczyszczalni oraz nadzór nad mieniem Zakładu przy ul. Chrobrego 5 wykonywny w godzinach od 15.00 do 7.00 w dniach pracujących oraz w dniach wolnych i świątecznych
Pracodawca zapewnia szkolenie przygotowujące do pracy na ww. stanowisku. Nie jest wymagane doświadczenie branżowe.


CV należy składać w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Skwierzynie, ul. Chrobrego 5, do dnia 04.02.2020 r. osobiście w pokoju nr 12 lub mailowo pod adres: oczyszczalnia@zuk-skwierzyna.pl
 

Do CV należy dołączyć podpisaną klauzulę:
„Administratorem danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą ul. Bolesława Chrobrego 5 66-440 Skwierzyna posiadająca numer identyfikacji podatkowej  NIP 596-16-63-448, REGON 080088780. Przetwarzamy dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytania (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów Administratora). Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego”.