Odprowadzanie ścieków

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skwierzynie eksploatuje sieć kanalizacyjną o długości 17,9 km oraz 9,1 km przyłączy kanalizacji sanitarnej tzw. przykanalików. Z siecią kanalizacyjną połączonych jest 691 przykanalików.