Aktualności

POŁĄCZENIE SPÓŁEK - NOWA SPÓŁKA

W dniu 11 września 2018 roku nastąpiło połączenie spółek Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Skwierzynie i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skwierzynie w wyniku połączenia powstała nowa spółka Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Skwierzynie. Spółką wiodącą w procesie połączenia by...

Czytaj więcej

UWAGA! PRZERWA W DOSTAWIE WODY W SKWIERZYNIE [PONIEDZIAŁEK 30.07.2018]

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp.zo.o. w Skwierzynie zawiadamia mieszkańców Skwierzyny o przerwie w dostawie wody w całej miejscowości w dniu 30.07.2018 r ( poniedziałek ) w godzinach od 11:00 do 14:00 Powodem zamknięcia jest naprawa zasuwy sieciowej przy ulicy Garnizonowej. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy. Prezes Zarządu Tom...

Czytaj więcej

Przetarg na budowę wodociągu i kanalizacji w Skwierzynie - ZWiK/GI/ZP/02/07/2018

 Skwierzyna, dnia 19.07.2018 r. Znak sprawy: ZWiK/GI/ZP/02/07/2018 Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Skwierzynie OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. : BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI I KANALIZACJI SANITARN...

Czytaj więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego- ZWiK/GI/ZP/01/05/2018 - "OSADY".

Skwierzyna, dnia 22.06.2018 r.                                                   Znak sprawy: ZWiK/G...

Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 8/2018

Zarządzenie Nr 8/2018 Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W Skwierzynie Z dnia 21.06.2018r. w sprawie : ustalenia opłaty za przyjęcie ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków w Skwierzynie na okres od 21.06.2018 do 20.06.2021 roku. § 1 Z dniem 21.06.2018r. wprowadzam niżej wymienione opłaty za p...

Czytaj więcej