Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego- ZWiK/GI/ZP/01/05/2018 - "OSADY".

Skwierzyna, dnia 22.06.2018 r.                                                   Znak sprawy: ZWiK/G...

Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 8/2018

Zarządzenie Nr 8/2018 Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W Skwierzynie Z dnia 21.06.2018r. w sprawie : ustalenia opłaty za przyjęcie ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków w Skwierzynie na okres od 21.06.2018 do 20.06.2021 roku. § 1 Z dniem 21.06.2018r. wprowadzam niżej wymienione opłaty za p...

Czytaj więcej

Objaśnienia do ogłoszenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna

Objaśnienia do ogłoszenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Skwierzyna   1.Taryfy zostały zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RegionalnyZarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu decyzją nr PO. RET. 070.24.2.2018.MZ z dnia 22 maja 2018...

Czytaj więcej

UWAGA! PRZERWA W DOSTAWIE WODY W SKWIERZYNIE [ŚRODA 16.05.2018]

Z powodu awarii wodociągu w dniu 16.05.2018r. (środa) w godz. 10:00 - 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody na terenie Skwierzyny. Za utrudnienia przepraszamy. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skwierzynie

Czytaj więcej

UWAGA! PRZERWA W DOSTAWIE WODY W SKWIERZYNIE [WTOREK 15.05.2018]

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skwierzynie zawiadamia mieszkańców Skwierzyny o przerwie w dostawie wody w dniu 15.05.2018r. wtorek w godz. 10:00 - 13:00. Powodem wstrzymania dostawy jest awariia wodociągu na ul. Mostowej  Za utrudnienia przepraszamy. Zakład Wodociągów i Kanalizacji...

Czytaj więcej