Wymiana wodomierzy w Skwierzynie.

W związku z realizacją zadania „Dostawa urządzeń do pomiaru przepływu zimnej wody, modułów radiowych do zdalnego radiowego odczytu urządzeń, terminala z wyposażeniem do pomiaru przepływu oraz niezbędnego oprogramowania do siedziby zamawiającego w m. ul. Chrobrego 5, 66-440 Skwierzyna, województwo lubuskie, wraz z wdrożeniem syst...

Czytaj więcej

Harmonogram wywozu śmieci obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.:

Harmonogram wywozu śmieci obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. Harmonogramy : 1.Harmonogram zmieszane Miasto i Gmina 2.Harmonogram selektywne Gmina 3.Harmonogram selektywne Skwierzyna 4.Harmonogram selektywne zabudowa wielorodzinna 5.Harmonogram zmieszane zabudowa wielorodzinna 6.Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Czytaj więcej

POŁĄCZENIE SPÓŁEK - NOWA SPÓŁKA

W dniu 11 września 2018 roku nastąpiło połączenie spółek Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Skwierzynie i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skwierzynie w wyniku połączenia powstała nowa spółka Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Skwierzynie. Spółką wiodącą w procesie połączenia by...

Czytaj więcej

UWAGA! PRZERWA W DOSTAWIE WODY W SKWIERZYNIE [PONIEDZIAŁEK 30.07.2018]

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp.zo.o. w Skwierzynie zawiadamia mieszkańców Skwierzyny o przerwie w dostawie wody w całej miejscowości w dniu 30.07.2018 r ( poniedziałek ) w godzinach od 11:00 do 14:00 Powodem zamknięcia jest naprawa zasuwy sieciowej przy ulicy Garnizonowej. Za wynikłe utrudnienia przepraszamy. Prezes Zarządu Tom...

Czytaj więcej

Przetarg na budowę wodociągu i kanalizacji w Skwierzynie - ZWiK/GI/ZP/02/07/2018

 Skwierzyna, dnia 19.07.2018 r. Znak sprawy: ZWiK/GI/ZP/02/07/2018 Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Skwierzynie OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. : BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI I KANALIZACJI SANITARN...

Czytaj więcej